Đại diện Nhã Phương lên tiếng: Bất ngờ lời thật?

Đại diện Nhã Phương lên tiếng: Bất ngờ lời thật?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện