Dàn hoa hậu đổ xô làm MC VTV: Quả ngọt khó cưỡng?

Dàn hoa hậu đổ xô làm MC VTV: Quả ngọt khó cưỡng?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện