F-35 Thổ vẫn ở Mỹ sau khi được bàn giao

F-35 Thổ vẫn ở Mỹ sau khi được bàn giao video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện