Phóng Buk-M2E và tuyên bố nóng của Venezuela

Phóng Buk-M2E và tuyên bố nóng của Venezuela video icon 


Sự Kiện