Israel thử xe bọc thép chặn đứng đòn đánh từ RPG-7

Israel thử xe bọc thép chặn đứng đòn đánh từ RPG-7 video icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện