Nhà Trắng: Nga hứa diễn tập xong, Tu-160 sẽ rời Venezuela

Nhà Trắng: Nga hứa diễn tập xong, Tu-160 sẽ rời Venezuela image icon video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện