Báo Mỹ: Hạn chế về công nghệ khiến Su-47 bị chết yểu

Báo Mỹ: Hạn chế về công nghệ khiến Su-47 bị chết yểu image icon 


Sự Kiện