F-15E làm gì với chiến thuật 'Triển khai Chiến đấu Linh hoạt'?

F-15E làm gì với chiến thuật 'Triển khai Chiến đấu Linh hoạt'? image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện