Xây khách sạn President khiến nhà dân nứt: Chưa rõ nguyên nhân

Xây khách sạn President khiến nhà dân nứt: Chưa rõ nguyên nhân


Sự Kiện