TTCP yêu cầu Lâm Đồng thu hồi dự án King Palace

TTCP yêu cầu Lâm Đồng thu hồi dự án King Palace

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện