'Đất vàng' 150 tỷ giao doanh nghiệp: Tạm dừng miễn, giảm

(Thị trường) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã kết luận yêu cầu rà soát, đánh giá lại QĐ 29 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế.

Sáng ngày 30/6, trao đổi với PV Báo Đất Việt về nội dung UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo hướng dẫn Cty ABC lập hồ sơ đầy đủ để miễn, giảm tiền thuê khu "đất vàng" có giá trị hơn 150 tỷ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết:

“Hôm qua tôi đã được cán bộ văn phòng báo cáo về bài viết Doanh nghiệp được đề nghị miễn-giảm tiền thuê 'đất vàng' 150 tỷ” đăng trên Báo Đất Việt. Việc phát hiện vấn đề của Báo rất là tốt nên trong cuộc họp giao ban chiều hôm qua, tôi đã có kết luận rồi và giao cho Sở Kế hoạch-Đầu tư rà soát, đánh giá lại QĐ 29 để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét điều chỉnh phù hợp”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: "QĐ 29 trước đây thực hiện để kêu gọi xã hội hóa nhưng mà làm toàn diện luôn ở khu vực đồng bằng, miền núi, đô thị, nông thôn.

Qua phân tích, đánh giá lại QĐ 29 thấy khu vực đô thị nhất là những trung tâm lớn như Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An mình cũng không nên khuyến khích quá. Như vậy phải xem xét lại để điều chỉnh QĐ 29 cho phù hợp hơn theo từng địa bàn nên tôi đã thông báo rõ trong kết luận cuộc họp giao ban chiều hôm qua rồi".

Trường hợp của Cty ABC vậy tỉnh có áp dụng QĐ 29 để miễn, giảm không? Ông Lê Trí Thanh nói: “Bây giờ tôi đang giao rà soát kiểm tra lại, về mặt nguyên tắc khi QĐ 29 chưa điều chỉnh vẫn đang còn hiệu lực nhưng hôm qua tôi kết luận là tạm thời chưa thực hiện và đề nghị Sở KH-ĐT rà soát, tổng hợp báo cáo lại để làm căn cứ cân nhắc xem xét và UBND tỉnh sẽ có những chỉ đạo tiếp theo”.

Theo QĐ 2610 của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 15/8/2019 về việc thu hồi khu "đất vàng" cho Cty ABC thuê, nêu rõ Cty ABC có trách nhiệm: "Nộp tiền thuê đất và các khoản thu khác (nếu có) vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. Sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích đất được cho thuê. Hoàn trả giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định tại QĐ 1616 ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Thu hồi 15.379,07m2 đất bằng chưa sử dụng (đất đã giải phóng mặt bằng sạch), hiện do BQL các dự án đầu tư và xây dựng TP Tam Kỳ quản lý cho Cty ABC thuê".

'Dat vang' 150 ty giao doanh nghiep: Tam dung mien, giam
Khu 'đất vàng" 15.379,07m2 được UBND tỉnh Quảng Nam tính đơn giá đất hơn 150 tỷ.

Thế nhưng gần một năm sau, ngày 1/6/2020 UBND tỉnh Quảng Nam mới ban hành QĐ 1461 để phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất đối với khu “đất vàng” cho Cty ABC thuê.

Đến nay Cty ABC đã xây dựng xong Trường Liên cấp song ngữ quốc tế trên khu "đất vàng", để chuẩn bị đưa vào phục vụ năm học mới 2020-2021.

Dư luận và người dân đặt câu hỏi là tại sao UBND TP Tam Kỳ phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 một lô "đất vàng" trong khu dân cư đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng có giá trị cao sang đất giáo dục, để cho doanh nghiệp thuê 0 đồng.

Ngày 8/4/2019, UBND TP Tam Kỳ có QĐ 2020 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư phía Tây đường An Hà-Quảng Phú, phường An Phú, đã điều chỉnh cục bộ lô “đất công trình công cộng 16.547m2” thành “đất xây dựng công trình sự nghiệp”.

Đáng lưu ý, tại Nghị định 59 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69 năm 2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 6 cho thuê đất, quy định rõ: Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực. Mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án; mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư. Chậm nhất sáu (06) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, căn cứ vào lĩnh vực và khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương, UBND cấp tỉnh ban hành và công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất nêu trên sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND cùng cấp.

Định kỳ ba (03) năm một lần, UBND cấp tỉnh rà soát để sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương cho phù hợp.

Tuy nhiên khi ban hành chính sách để thực hiện NĐ 69 và NĐ 59, thì ngày 12/12/2017 UBND tỉnh Quảng Nam có QĐ 29 quy định miễn tiền thuê đất tại đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa, bỏ luôn nội dung giảm.

Hồng Sơn

Thứ Ba, 30/06/2020 11:24

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện