Đất xen kẹt khu dân cư, dư địa tạo tham nhũng vặt

(Thị trường) - Cơ chế giải quyết đất xen kẹt tại địa phương hiện là vấn đề đau đầu với cơ quan quản lý và là dư địa tạo ra nguy cơ nhũng nhiễu.

Trong đó, với trường hợp đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư không còn phù hợp cho việc sản xuất nông nghiệp, thì UBND cấp huyện xem xét thực hiện theo một trong những phương án:

Thứ nhất, căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cấp thẩm quyền thu hồi đất sử dụng cho mục đích công cộng địa phương hoặc tổ chức xây dựng hạ tầng kỹ thuật bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thứ hai, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch…

Tuy nhiên, cả 2 cách thức này cho thấy, việc hình thành đất xen kẹt do việc xây dựng quy hoạch của lãnh đạo các địa phương, dẫn đến đất nông nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đến khi chuyển đổi thì người dân lại phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác mới xin chuyển đổi được mục đích sử dụng đất. Điều này là bất hợp lý, bởi không nhiều người có đủ khả năng thành lập doanh nghiệp để xây dựng phương án xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trong khi đó, khi tiến hành chuyển nhượng cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch thì chắc chắn cũng sẽ bị ép giá ở mức vô cùng thấp, gây thiệt hại không nhỏ tới người dân. Chưa kể, việc phân biệt phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã mới xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất là đi ngược với nguyên tắc quy định trong Luật Đầu tư về kinh doanh khi phân biệt đối xử giữa các chủ thể tham gia.

Vì thế, theo bà Châu, các cơ quan quản lý đất đai cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, làm rõ hơn các vấn đề, đồng thời thực hiện rà soát, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, UBND thành phố dự kiến sửa đổi một số điều của quyết định nêu trên, trong đó có nội dung về đất nông nghiệp xen kẹt.

Có như vậy, mục tiêu phát huy tối đa giá trị nguồn tài nguyên đất không nhỏ này mới thực hiện được. Việc xử lý rốt ráo, minh bạch vấn đề này cũng sẽ giúp giảm bớt tình trạng “tham nhũng vặt” liên quan đến đất đai vốn gây nhức nhối lâu nay.

Theo BĐT Bất động sản

Thứ Hai, 05/11/2018 15:01

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện