Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng đã giải ngân được hơn 86%

(Thị trường) - Tính đến hết ngày 31/8, gói hõ trợ tín dụng 30.000 tỷ đã giải ngân được trên 28.300 tỷ đồng, đạt 86,3%.

Đó là thông tin vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra sau khi rà soát lại số tiền đã cam kết cho vay và số tiền đã giải ngân đối với các doanh nghiệp, cá nhân có tham gia vay gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.

Theo đó, tổng số tiền các ngân hàng cam kết cho vay tính đến nay đã đạt mức 32.842 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/8, đã giải ngân được 28.344 tỷ đồng, đạt mức 86,3%.

Cụ thể, đối với cá nhân, hộ gia đình, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 56.181 hộ với số tiền 27.480 tỷ đồng và đã giải ngân cho 51.253 hộ vay với số tiền 22.983 tỷ đồng.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 51 dự án với số tiền là 5.362 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho 51 dự án vay 5.361 tỷ đồng.

Goi ho tro 30.000 ty dong da giai ngan duoc hon 86%
Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đã giúp nhiều người thực hiện được giấc mơ an cư

Tính đến ngày 1/6/2016, một số doanh nghiệp đầu tư xây dựng phát triển NOXH đã bị tạm dừng giải ngân gói 30.000 tỷ. Do đó, gần 3.000 tỷ đồng cam kết cho các đối tượng này vay đã không được tiếp tục giải ngân và cắt bỏ ra khỏi chương trình.

Riêng với đối tượng vay là cá nhân, hộ gia đình, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn trình Thủ tướng chính phủ. Theo đó, cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sữa chữa lại nhà ở của mình (nhóm khách hàng cá nhân) tối đa đến ngày 31/12/2016.

 Minh Nghĩa

Goi ho tro 30.000 ty dong da giai ngan duoc hon 86%

Thứ Tư, 28/09/2016 08:51

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện