Nhà tái định cư bỏ hoang: Lợi ích nhóm ở khắp nơi...

(Thị trường) - Nhà nước cần công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch cụ thể để các doanh nghiệp BĐS có cơ hội tiếp cận và đưa ra ý tưởng.

Cần chấm dứt bao cấp

Liên hệ tới đề xuất của Hà Nội tới Chính phủ xin thực hiện cơ chế đặt hàng nhà thương mại để làm quỹ tái định cư. Dự kiến từ nay đến năm 2020 sẽ đặt hàng 22.300 căn hộ. Nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng thẳng thắn cho rằng, Hà Nội phải chấm dứt ngay tư duy "bao cấp", dừng thói quen sử dụng ngân sách nhà nước.

Ông Liêm chỉ rõ, các cơ quan chức năng cần phải xác định rất rõ ràng rằng, chủ trương, chính sách tái định cư là của nhà nước nhưng nhà tái định cư phải để cho thị trường quyết định.

Vai trò của nhà nước ở đây chỉ là tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, còn thị trường sẽ xây dựng, điều chỉnh dựa trên nhu cầu thực sự của người dân.

"Trước hết, nhà nước cần công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch cụ thể để các doanh nghiệp BĐS có cơ hội tiếp cận và đưa ra ý tưởng.

Thứ hai, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong cơ chế bàn giao đất đai dưới sự giám sát của HĐND địa phương cho doanh nghiệp thực hiện. Phải chấm dứt hoàn toàn hiện tượng bôi trơn, nhũng nhiễu doanh nghiệp", vị chuyên gia nói.

  • Thái An

Thứ Hai, 30/10/2017 07:12

Van Kien Dai Hoi
Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện