Phạt Chủ tịch DIC Corp mua cổ phiếu chậm báo cáo

(Thị trường) - Ông Tuấn mua 500.000 cổ phiếu DIG nhưng không báo cáo đúng thời hạn theo quy định nên bị phạt 22,5 triệu đồng.

Ngày 14/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát đi thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG) và bà La Mỹ Phượng (Địa chỉ: 58 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Thiện Tuấn: Phạt tiền 22,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, ông Tuấn báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch 500.000 cổ phiếu DIG từ ngày 06/6/2019 đến ngày 20/6/2019.

Tuy nhiên, ngày 02/7/2019, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Thiện Tuấn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn ra quyết định xử phạt với bà La Mỹ Phượng - cổ đông lớn của CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Mã MCG) số tiền 25 triệu đồng vì đã có hành vi báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Ngày 26/8/2019, bà La Mỹ Phượng mua 1.770.570 cổ phiếu MCG làm số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 2.532.650 cổ phiếu (4,87%) lên 4.303.220 cổ phiếu (8,27%), trở thành cổ đông lớn của CTCP cơ điện và xây dựng Việt Nam.

Đến ngày 10/10/2019, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM mới nhận được báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của bà La Mỹ Phượng.

Ngọc Lan

Thứ Hai, 17/02/2020 15:59

Van Kien Dai Hoi
Đọc nhiều nhất
Sự Kiện