Khoảng 90% giao dịch đất nền Bắc Ninh là đầu cơ

Khoảng 90% giao dịch đất nền Bắc Ninh là đầu cơ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện