Lập 8 đoàn giám sát các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

(Chính trị Việt Nam) - 8 đoàn công tác này sẽ tập trung kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW và Quyết định số 65-QĐ/BCĐTW thành lập 8 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đối với 20 Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lap 8 doan giam sat cac vu an tham nhung nghiem trong
Vụ án “Tham ô tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải Viễn dương Vinashin là một trong những vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Kế hoạch, việc kiểm tra, giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; góp phần “nhận diện” và xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian tới.

Tổng Bí thư yêu cầu việc kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 30/10/2017.

Như vậy, đã có một đoàn công tác mới được bổ sung so với kế hoạch số 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành năm 2016, về phòng, chống tham nhũng.

Xử 8 vụ án tham nhũng trọng điểm trước Đại hội Đảng

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát do 7 thành viên của Ban làm trưởng đoàn để kiểm tra các tỉnh ủy: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Bến Tre.

Các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế được xem xét có mốc thời gian từ 1/1/2011 đến 30/6/2016 và các vụ có dấu hiệu tham nhũng xảy ra trước ngày 1/1/2011, nhưng còn vướng mắc, tồn đọng đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

An An

Thứ Năm, 04/05/2017 11:41

Sự Kiện