Bằng Đại học không ghi chính quy, tại chức: 'Phù hợp'

(Giáo dục) - Theo PGS.TS Mai Văn Trinh, dự thảo sẽ không ghi chính quy, tại chức trên bằng tốt nghiệp Đại học là phù hợp với thông lệ của nhiều nước.

Xung quanh xôn xao về dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học”, ngày 7/10, theo thông tin trên báo chí, Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT đã có ý kiến về dự thảo này.

Theo PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, Điều 38 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019) quy định: "Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng…".

Như vậy, luật quy định đối với giáo dục đại học, người học khi tốt nghiệp sẽ được cấp đồng thời bằng và phụ lục văn bằng.

Bang Dai hoc khong ghi chinh quy, tai chuc: 'Phu hop'
Theo PGS.TS Mai Văn Trinh, quy định như trong Dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học” là phù hợp với thông lệ của nhiều nước trên thế giới. Ảnh minh họa

Theo PGS.TS Mai Văn Trinh, dự thảo Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học chỉ quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, các thông tin khác đã quy định phải ghi trên Phụ lục văn bằng và được cấp đồng thời với văn bằng cho người học.

Việc cấp văn bằng cùng với phụ lục văn bằng là xu hướng của nhiều nước trên thế giới (trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư này, Ban soạn đã tham khảo văn bằng của hơn 20 quốc gia).

Do vậy, quy định như trong Dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học” là phù hợp với thông lệ của nhiều nước trên thế giới, đảm bảo sự hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam với giáo dục đại học của các nước.

Hiện, Bộ GD&ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Theo đó, các loại ngành nghề chuyên môn đặc thù sẽ được quy định tại nghị định này.

Trước đó, theo Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục ĐH gồm:

1. Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ)

3. Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng

4. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng

5. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng

6. Quốc tịch của người được cấp văn bằng

7. Ngành đào tạo

8. Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng

9. Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định

10. Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng

Như vậy, nội dung chính ghi trên văn bằng mà Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến sẽ không còn ghi là bằng chính quy hay tại chức mà chỉ theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ).

Thanh Giang (Tổng hợp)

Thứ Hai, 07/10/2019 15:01

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện