Bộ GD-ĐT sẽ bỏ độc quyền biên soạn SGK

(Giáo dục) - Bộ GD-ĐT chỉ ban hành chương trình giáo dục phổ thông rồi các tổ chức, cá nhân bám vào đó tự biên soạn bộ sách giáo khoa cho riêng mình.

Đó là nội dung trong tờ trình Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo của Bộ GD-ĐT.

Trong hồ sơ đề nghị thẩm định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục gửi Bộ Tư pháp, Bộ GD-ĐT viết: “Hiện nay, việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa đang được triển khai thực hiện… Để phù hợp với Nghị quyết (số 88) của Quốc hội, cần sửa đổi chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh”.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT chỉ chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình giáo dục phổ thông, quy định những yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh cần đạt được sau mỗi cấp học, những lĩnh vực và nội dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc; còn việc biên soạn sách giáo khoa các tổ chức và cá nhân có năng lực có thể tham gia (miễn đảm bảo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông).

Bo GD-DT se bo doc quyen bien soan SGK

SGK sẽ do nhiều tổ chức thực hiện

“UBND tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn bổ sung những nội dung về đặc điểm lịch sử, văn hóa và kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời dành thời lượng cho cơ sở giáo dục chủ động vận dụng để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường”, hồ sơ đề nghị thẩm định dự luật viết.

Trong khi, theo Luật Giáo dục hiện hành, chỉ có một chương trình giáo dục phổ thông và một bộ sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT chủ trì biên soạn để sử dụng trong các cơ sở giáo dục. Nói một cách khác, Bộ GD-ĐT đang độc quyền về sách giáo khoa.

Thực tế, việc Bộ GD-ĐT từ bỏ độc quyền sách giáo khoa lần này là để phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội.

Bởi, cuối năm 2014, Quốc hội đã ra Nghị quyết (số 88) về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong đó có quy định: “Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh; định hướng về phương pháp giáo dục và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục”.

Cụ thể, Nghị quyết yêu cầu phải “Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học; Bộ GD-ĐT ban hành tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và phê duyệt sách giáo khoa được phép sử dụng trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Chính phủ ban hành cơ chế tài chính bảo đảm công bằng trong việc biên soạn và sử dụng sách giáo khoa; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông.

Nghị quyết cũng cho phép các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Trước đó, TPHCM là địa phương đầu tiên đề xuất Bộ GDĐT cho thí điểm xây dựng khung chương trình riêng, bộ sách giáo khoa riêng, giảng dạy chương trình riêng.

Tháng 2/2016, Quốc hội cũng đã thông qua chủ trương “Một chương trình, nhiều bộ SGK”, trong đó các nhà xuất bản, các tổ chức và các cá nhân đều có quyền tham gia viết SGK.

Trước kia, SGK là độc quyền biên soạn của NXBGDVN, thì nay theo chủ trương mới, NXBGDVN cũng chỉ là một tổ chức bình đẳng như mọi tổ chức khác. SGK của họ có thể được Hội đồng Thẩm định SGK thông qua hoặc bác bỏ.

Về vấn đề này, GS Trần Đình Sử cho rằng: “Nếu chỉ có Bộ GD-ĐT viết SGK thì tài năng, tâm huyết của những người muốn viết SGK sẽ bị lãng phí. Vì vậy, nên giữ nguyên tắc một chương trình, nhiều bộ SGK”.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đồng tình khuyến khích biên soạn nhiều bộ SGK phổ thông. Bởi việc huy động được lực lượng xã hội tham gia biên soạn để có nhiều bộ SGK phổ thông sẽ tạo ra sự cạnh tranh về chất lượng, có lợi cho người học và người dạy.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Thứ Bảy, 14/01/2017 14:12

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện