481 người liên quan đến nhân viên sân bay mắc Covid-19

481 người liên quan đến nhân viên sân bay mắc Covid-19


Sự Kiện