9 người dân/1 cán bộ: Tinh giảm ai?

(Tin tức thời sự) - Tinh giảm biên chế cần đặt trong nguyên tắc xác định nhiệm vụ quản lý nhà nước và phân định rõ hơn ba bộ phận cấu thành của CB-CC-CV hiện nay...

Tôi cảm nhận, cho đến nay việc xây dựng, sử dụng, quản lý đội ngũ CB-CC-CV vẫn đang bị chi phối rất mạnh của tư duy, nhận thức "Nhà nước lớn", nhà nước bao sân theo cơ chế quan liêu, bao cấp. Để thực hiện yêu cầu này, phải đi từ các nguyên tắc hiến định về tổ chức - bộ máy.

Dịp ban hành Hiến pháp 2013, theo tôi vấn đề này mới chỉ giải quyết được một bước nhất định. Điều này, đã tác động trực tiếp đến hệ thống các luật về tổ chức bộ máy nhà nước mà hiện nay chúng ta đang tìm cách "tinh gọn".

Câu hỏi Chính phủ quản lý xã hội đến đâu là phù hợp? Đặc biệt là quản lý kinh tế như thế nào là phù hợp? Chính phủ quản lý các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội đến đâu là phù hợp?

Việc xác định nguyên tắc sẽ chi phối đến việc bố trí, xác lập hệ thống các bộ, cơ quan ngang bộ, cũng như hệ thống bộ máy của các cấp chính quyền địa phương ở nước ta.

Trên nền tảng giải quyết vấn đề tôi vừa nêu, yếu tố căn cốt nhất, cơ bản nhất để xây dựng đội ngũ CB-CC-CV có số lượng hợp lý và bảo đảm chất lượng theo yêu cầu quản lý (như PGS.TS Hoàng Văn Cường đã nói).

Thứ hai, vấn đề tiếp theo cũng mang tính tổng thể, đó là phải xác định lại cơ cấu tổ chức bộ máy, các đầu mối, các cơ quan, tổ chức trong cả hệ thống chính trị ở nước ta. Trên nguyên tắc hiến định, việc xác định hệ thống bộ máy cơ quan, tổ chức trong cả hệ thống chính trị có ý nghĩa quyết định giúp cho việc xây dựng hệ thống đội ngũ CB-CC-CV trong cả hệ thống chính trị cho phù hợp.

Tôi rất mừng là trong thời gian gần đây Đảng và Nhà nước đã có những quyết sách về nhất thể hóa về tổ chức, nhân sự trong cả hệ thống chính trị. Kể cả phía cơ quan Đảng lẫn phía cơ quan nhà nước và phía tổ chức, đoàn thể, chính trị- xã hội.

Các chủ trương này tuy đang ở giai đoạn khởi đầu, nhiều cơ chế đang được làm thí điểm nhưng theo tôi đây là một chủ trương rất đúng đắn, mang tính nguyên tắc, bản lề để từ đó giúp cho việc tinh giảm, hợp lý hóa đội ngũ CB-CC-CV trong toàn bộ hệ thống.

Thứ ba, gắn bó chặt chẽ với hai vấn đề tôi đã nêu ở trên đó là cần thực hiện một cách quyết liệt và có hiệu quả chủ trương xã hội hóa. Xã hội hóa ở đây tôi muốn nói theo nghĩa rộng nhất của nó, nghĩa là nhà nước nên giữ lại việc gì để quản lý còn việc gì không cần thiết phải để cho xã hội vận hành theo cơ chế tự chủ, tự quản.

Vấn đề này liên quan tới việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của hệ thống các cơ quan nhà nước và tạo lập các điều kiện thuận lợi để cơ chế tự chủ, tự quản trong xã hội phát huy vai trò và hiệu quả của nó.

Kể cả vấn đề mà nghị quyết trung ương vừa rồi đã khẳng định là chuyển giao cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải làm nhằm tạo điều kiện để tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế trong bộ máy nhà nước ta hiện nay.

Quan điểm chủ trương đã có nhưng vấn đề triển khai, thực hiện theo tôi còn khá chậm chạp, mò mẫm. Việc sử dụng và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, nghề nghiệp cũng như các doanh nghiệp nhà nước hiện nay có ý nghĩa hết sức quyết định. Việc thực hiện tốt các chủ trương, định hướng này cũng sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho việc tinh gọn và tinh giảm trong bộ máy nhà nước.

Thứ tư, trong hệ thống số lượng các CB-CC-CV, chúng ta cũng cần phải phân định thật rõ ai là cán bộ, ai là công chức và ai là viên chức và họ được giao những nhiệm vụ, quyền hạn gì để từ đó xác định nguyên tắc và cơ chế tinh giảm cho từng bộ phận này cho thật hợp lý.

Giảm số lượng là cần thiết nhưng cùng với việc giảm số lượng cần phải có cách thức, cơ chế tăng chất lượng các CB-CC-CV đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức theo hướng mà PGS.TS Cường đã nêu.

Tôi đã nhiều lần nêu và xin nhắc lại rằng trong tổng số 11 triệu những người hưởng lương từ ngân sách thì số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước, nghĩa là những người sử dụng quyền lực nhà nước để điều hành, quản lý tất cả các mặt, các lĩnh vực quan trọng của đời sống, xã hội chỉ có số lượng mà tôi thấy khá khiêm tốn là khoảng 259.598 người. Đây là con số  rất đáng suy ngẫm khi thực hiện chủ trương tinh giảm.

9 người dân/1 cán bộ: Tinh giản không chỉ là cơ học

Chính phủ đã có quan điểm về chủ trương rất rõ là không thực hiện tinh giảm một cách máy móc, cơ học các cán bộ, nhân viên, giáo dục, y tế. Vậy, số công chức quản lý hành chính nhà nước như vậy là nhiều hay ít?

Số cán bộ hiện được bố trí trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hiện nay là nhiều hay ít, cơ cấu đã hợp lý chưa cũng cần phải có những thông tin, nhận định, đánh giá chính xác, khách quan. Tôi hoàn toàn đồng ý với hướng là không nên chỉ tinh giảm biên chế CB-CC-CV một cách cơ học, máy móc.

Vấn đề quan trọng hơn là tinh giảm phải đi đôi và đặt nặng yêu cầu nâng cao chất lượng của đội ngũ những người làm việc trong bộ máy công quyền và hưởng lương từ ngân sách. Có như vậy, chủ trương định hướng của Đảng và nhà nước mới được thực hiện một cách đúng đắn, hiệu quả và tích cực.

  •  TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp

Thứ Năm, 06/09/2018 13:36

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện