Bất ngờ kết luận thanh tra việc bổ nhiệm ở Hải Phòng

(Tin tức thời sự) - Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch TP Hải Phòng thu hồi các quyết định bổ nhiệm không đáp ứng yêu cầu.

Ngày 22/1/2020, Thanh tra Bộ Nội vụ đã thông báo Kết luận thanh tra về việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ... trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Hải Phòng giai đoạn 1/1/2017 đến 31/8/2019.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, UBND TP Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Đến thời điểm ngày 31/8/2019 UBND Thành phố đã giảm được 227 công chức, trong đó có 50 công chức được tinh giản theo Nghị định.

Tuy nhiên, việc UBND TP Hải Phòng quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố là không đúng quy định.

Về việc thi tuyển, xét tuyển công chức, trong giai đoạn thanh tra, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức tiếp nhận không qua thi tuyển và tổ chức thi, xét tuyển 247 công chức. Trong quá trình thực hiện thành phố không thông báo công khai việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng do dừng tuyển dụng 1 vị trí.

Bat ngo ket luan thanh tra viec bo nhiem o Hai Phong
Trụ sở UBND thành phố Hải Phòng. Ảnh: TNO

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2016 được thành lập trước khi hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, ban hành quyết định tuyển dụng chậm so với quy định. Một số cơ quan tổ chức không ban hành quyết định cử người hướng dẫn tập sự.

Trường hợp tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt vào Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố không đảm bảo quy định, đến nay đã tự khắc phục. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch 2017, 2018 không đảm bảo quy định.

Trong kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên, môn chuyên môn, nghiệp vụ có câu hỏi và đáp án xây dựng chưa rõ ràng, cụ thể; còn có trường hợp được dự thi và bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính nhưng nhưng trước đây được tuyển dụng công chức không qua thi tuyển chưa đảm bảo quy định.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý còn có trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định của Thành ủy Hải Phòng. Còn có trường hợp thời điểm bổ nhiệm lại chậm hơn so với quy định, hồ sơ bổ nhiệm chưa có các băn bản thể hiện đầy đủ trình tự 5 bước theo quy định.

Về số lượng cấp phó, còn cơ quan, tổ chức có phòng chuyên môn vượt cấp phó theo quy định và chỉ đạo của UBND thành phố.

Tại thời điểm thanh tra, các cơ quan, tổ chức thuộc UBND TP Hải Phòng không còn sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại này, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, quản lý số lượng cấp phó… Tổ chức báo cáo cấp ủy cùng cấp đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín trách nhiệm, kết quả xếp loại đánh giá công chức đối với trường hợp dư thi nâng ngạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo.

Tiến hành rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã ban hành theo thẩm quyền để thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, báo cáo HĐND thành phố, đồng thời chấm dứt việc giao biên chế công chức hành chính làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Hải Phòng.

Cùng với đó, đề nghị Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục theo quy định.

Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các trường hợp trong hồ sơ bổ nhiệm chưa đầy đủ các văn bản thể hiện trình tự 05 bước theo quy định, thu hồi quyết định bổ nhiệm nếu không đáp ứng yêu cầu. Chỉ đạo một số cơ quan, đơn vị sắp xếp số lượng cấp phó đối với các đơn vị trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định của UBND thành phố.

Cũng theo Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và thủ trưởng các cơ quan tổ chức chịu trách nhiệm đối với các hạn chế, tồn tại có liên quan trong Kết luận thanh tra. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định. 

Thùy Dung

Thứ Năm, 23/01/2020 07:47

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện