Bầu đúng quy trình nhưng vẫn chọn không "trúng" người

(Tin tức thời sự) - “Ở một số nơi, một số trường hợp tuy thực hiện đúng quy trình nhưng vẫn không chọn trúng người, đúng việc, gây bức xúc trong xã hội".

Cụ thể ngay như các trường hợp: Nguyễn Xuân Sơn, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy..., đó là một trong những nội dung đáng chú ý được báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương chỉ ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, diễn ra trong ngày 4/3.

Từ thực tế trên, báo cáo Ban Tổ chức trung ương đặt vấn đề, tình trạng trên phải chăng là do: còn sơ sài, thiếu chặt chẽ, thiếu dân chủ trong việc giới thiệu quy hoạch, giới thiệu nhân sự? Còn kẽ hở trong quy trình, thủ tục thẩm định, đề bạt, điều động, bổ nhiệm?.

Công tác quản lý hồ sơ và thẩm định hồ sơ còn đơn giản, chủ quan? Công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, theo dõi và quản lý cán bộ còn lỏng lẻo? Phân cấp quản lý cán bộ còn chưa hợp lý, dễ bị lợi dụng để hợp thức hóa? Có tiêu cực, thao túng trong công tác cán bộ?.

Bau dung quy trinh nhung van chon khong

Ông Trịnh Xuân Thanh

Mặt khác, về những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, báo cáo dẫn lời Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nhận định: “Vẫn chưa khắc phục được tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị chưa đạt mục tiêu đề ra”.

Nhận định chung, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng: “Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém, sơ hở; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên sợ cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm hoặc đánh giá cán bộ cuối năm; còn tình trạng cấp dưới chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên”.

Từ thực tế này, báo cáo đặt vấn đề: “Ban Tổ chức đã tham mưu xây dựng nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, với quan điểm kết hợp giữa “xây” và “chống”, nhưng lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy chống là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cấp bách; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị” nhưng đề cao “pháp trị”.

Đồng thời, báo cáo dẫn lời ông Bình nói rõ: "Nghị quyết đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, 'tự chuyển hóa', bốn nhóm giải pháp cụ thể với cách làm không hình thức, phô trương; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” đều tham gia xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị”.

Được biết, Hội nghị Toàn quốc Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức nhằm tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Năm 2016, Ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, kiện toàn công tác nhân sự và thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 12 của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ngành tổ chức xây dựng Đảng cũng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vốn được xác định là “khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt”, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Sơn Ca (Tổng hợp theo Tuổi Trẻ)

Thứ Bảy, 04/03/2017 11:53

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện