Bộ Giao thông khẳng định lại: Đường xấu phải ngừng thu phí!

(Tin tức thời sự) - Sẽ không né tránh, nể nang vi phạm là nhận định của ông Trần Xuân Sanh - Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT - Bộ GTVT.

Đường hỏng nhà đầu tư phải dừng thu phí theo hợp đồng BOT

PV: - Bộ GTVT vừa có chỉ thị, tất cả các đường cao tốc đầu tư dưới hình thức BOT mà bị xuống cấp sẽ phải dừng thu phí, sau khi nâng cấp, sửa chữa xong mới được thu phí. Là người đứng đầu Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Ông bình luận ra sao trước chỉ đạo này.

Ông Trần Xuân Sanh: - Theo hợp đồng BOT ký kết giữa Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư BOT thì Nhà đầu tư phải xây dựng công trình đạt tiêu chẩn kỹ thuật theo thiết kế và phải duy tu, bảo dưỡng công trình thường xuyên đảm bảo mặt đường bằng phẳng, êm thuận và có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông trong suốt thời gian thu phí hoàn vốn.

Vì vậy, khi công trình bị xuống cấp mà Nhà đầu tư không kịp thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải dừng thu phí.

PV:- Là đơn vị giám sát chất lượng công trình, trong chỉ đạo này của Bộ GTVT, Cục có nhiệm vụ như thế nào? Hiện nay, Cục đã nhận được chỉ thị nào từ Bộ hay chưa?

Ông Trần Xuân Sanh: - Cục QLXD là cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng Bộ GTVT thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật trong quản lý chất lượng, tiến độ công trình.

Ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông

Ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông

Với nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, Cục đã tham mưu cho Bộ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quản lý chất lượng, trong đó có: Quy chế đánh giá, xếp hạng các tổ chức tư vấn, nhà thầu, ban quản lý dự án và đã triển khai công tác đánh giá, xếp hạng, công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ GTVT làm cơ sở trợ giúp cho công tác quản lý chất lượng.

PV:- Đứng từ phía chuyên môn, quan điểm của Ông về chất lượng các tuyến đường cao tốc được đầu tư theo hình thức BOT hiện nay. Như một số tuyến đường như cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP. HCM - Trung Lương, QL18 (Uông Bí - Quảng Ninh) theo ông đã đảm bảo chất lượng để tiến hành thu phí hay chưa?

Nếu xét theo chỉ thị của Bộ GTVT, Cục có đề xuất các tuyến đường này vào danh mục các tuyến đường chưa được thu phí hay không?

Ông Trần Xuân Sanh: - Trong thời gian qua, phần lớn các công trình dự án của ngành giao thông đưa vào khai thác sử dụng đạt chất lượng tốt, phát huy hiệu quả đầu tư. Cục bộ một số dự án có xuất hiện vệt hằn bánh xe.

Ngày 02/6/2014, Bộ trưởng Bộ GTVT đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan tham mưu và đã có văn bản chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban QLDA, Nhà đầu tư, tư vấn, các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng để khắc phục tình trạng vệt hằn bánh xe sau khi đưa công trình vào khai thác.

Bộ trưởng Thăng: Liên tiếp "trảm tướng"!

Tăng cường kiểm tra, xử lý

PV:- Hiện nay, trước tình trạng đường chưa khánh thành đã hỏng, Cục giải thích hiện tượng này như thế nào? Trách nhiệm giám sát của Cục đối với các công trình giao thông này ra sao? Trong việc thực hiện chức năng của mình, Cục có gặp các khó khăn gì không?

Ông Trần Xuân Sanh: - Như đã nêu trên, phần lớn các công trình dự án ngành giao thông đưa vào khai thác sử dụng đạt chất lượng tốt. Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, các dự án đã được tăng cường công tác kiểm định độc lập.

Cục QLXD với chức năng là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ GTVT quản lý nhà nước về chất lượng, tiến độ công trình sẽ thông qua thể chế, chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban QLDA, các tổ chức Tư vấn, Nhà thầu siết chặt công tác quản lý chất lượng. Cục QLXD không trực tiếp giám sát làm thay chức năng của Tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình kém chất lượng

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình kém chất lượng

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đã thành lập đoàn thanh tra chất lượng công trình do Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Cục QLXD, Vụ Khoa học công nghệ, Viện Khoa học và công nghệ GTVT để tổng kiểm tra các khâu sản xuất từ trộn bê tông nhựa, thi công rải bê tông nhựa, hệ thống quản lý chất lượng hiện trường của Ban QLDA, Tư vấn giám sát, Nhà thầu nhằm khắc phục triệt để hiện tượng hằn lún vệt bánh xe.

PV:- Bộ trưởng Thăng đã từng nói giao súng cho Cục, Cục có quyền bắn những ai vi phạm, nhưng Cục đã không làm vì cả nể nên đặt tên là Cục hòa giải. Quan điểm của Cục ra sao? Thời gian tới Cục có kiên quyết và mạnh mẽ hơn trong kiểm định chât lượng công trình?

Ông Trần Xuân Sanh: - Việc xử lý một tập thể hay một cá nhân cần xác định cụ thể nguyên nhân, đúng người, đúng lỗi vi phạm. Cục QLXD không né tránh, nể nang mà cương quyết xem xét trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân đối với vi phạm về chất lượng.

Trong thời gian vừa qua, đối với các dự án có khiếm khuyết về chất lượng, Cục QLXD đã tham mưu Bộ GTVT xử lý trách nhiệm kể cả chính trị lẫn kinh tế đối với cá nhân, tập thể có liên quan đến công trình chất lượng kém như: Dự án QL1 tại Hà Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình; chấm dứt hợp đồng gói thầu số 9 - Dự án đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắc Lắc, cắt chuyển khối lượng tại gói thầu số 15 tỉnh Phú Yên thuộc Dự án QL1, gói thầu số 2 tỉnh Đắc Lắc thuộc Dự án QL14.

Bộ trưởng Thăng quyết liệt:Tin vào sự tự trọng của chính khách

Thời gian tới, Cục sẽ tăng cường hơn nữa kiểm tra các công trường, tập trung kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoạt động của tư vấn giám sát, quản lý chất lượng vật liệu đầu vào, sự tuân thủ quy trình, công nghệ thi công, hệ thống quản lý chất lượng của từng gói thầu, từng dự án.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm định độc lập để đánh giá chất lượng, ngăn ngừa, khắc phục ngay những tồn tại dẫn đến khiếm khuyết về chất lượng công trình.

Thanh Huyền (Thực hiện)

Thứ Sáu, 06/06/2014 07:00

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện