Bộ trưởng Văn hóa tái khẳng định bỏ lễ hội phản cảm

(Tin tức thời sự) - Những lễ hội còn cảnh bạo lực, phản cảm, không phù hợp cần phải được loại bỏ, không nên tái diễn...

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã khẳng định điều này khi nói về những lễ hội có cảnh bạo lực, phản cảm, không phù hợp với đời sống hiện đại, đặc biệt là lễ hội dân gian như chém lợn, đâm trâu...

Theo đó, hơn một lần Bộ trưởng đã khẳng định điều này. Ông cho rằng: phải xem xét những cái hay, cái đẹp thì giữ lại, còn những cái tạo ra xung đột không cần thiết nên loại bỏ, có thể giữ một phần hoặc thay thế cho phù hợp.

Lễ hội chém lợn nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong suốt thời gian qua
Lễ hội chém lợn nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong suốt thời gian qua

Trên TTXVN, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng: việc tổ chức các lễ hội phải đảm bảo dựa trên các nguyên tắc nhất định, đầu tiên là phải dựa trên ý nguyện của người dân, thứ 2 là tôn trọng pháp luật, thứ 3 là đảm bảo những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, tính nhân văn của lễ hội, thứ 4 là phải phù hợp với thông lệ quốc tế và văn minh của quốc gia đó.

"Thời gian qua, các hủ tục trong một số lễ hội dân gian như chém lợn, đâm trâu, treo đầu trâu, cướp lộc, đánh nhau… đã gây nhiều tranh luận, bức xúc trong dư luận xã hội.

Những hình ảnh bất cập và phản cảm trong một số lễ hội ấy đã làm méo mó, xấu đi nét văn hóa truyền thống trong các lễ hội đầu Xuân, nhất là hiện tượng bạo lực, đánh nhau. Do đó cần phải có sự điều chỉnh để việc tổ chức các lễ hội phù hợp với các nguyên tắc nêu trên", Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng nhấn mạnh rằng: Chúng ta tôn trọng các lễ hội dân gian truyền thống, gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của lễ hội, nhưng những hủ tục không phù hợp với phương châm hòa bình, thân thiện, mến khách của đất nước Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế thì không nên giữ lại.

Gần đây Tổ chức động vật châu Á đã khuyến cáo chấm dứt lễ hội chém lợn ở Làng Ném Thượng (Bắc Ninh).

Một số người dân đã đề nghị hủy bỏ lễ hội này (cũng như một số lễ hội hiện nay như giết trâu trong lễ hội chọi trâu, lễ hội cầu trâu…) và cho rằng cần rà soát, thay đổi các tập tục theo hướng văn minh hơn

Để đi đến kết luận cuối cùng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham vấn ý kiến cộng đồng, tổ chức điều tra xã hội học, rà soát các lễ hội, đặc biệt là lễ hội còn duy trì các tập tục gây phản cảm.

Trên cơ sở tham vấn ý kiến các nhà nghiên cứu khoa học, ý kiến của cộng đồng, tham mưu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh thay đổi hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo việc tổ chức lễ hội đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo phù hợp với Công ước quốc tế về bảo vệ sự đa dạng văn hóa của UNESCO mà Việt Nam tham gia.

Gần đây Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cũng cho rằng việc tổ chức lễ hội cần được dựa trên nguyên tắc tôn trọng ý nguyện của cộng đồng; đồng thời đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và tính nhân văn, loại bỏ các hủ tục không còn phù hợp với xã hội văn minh.

"Cách làm này cũng là bảo đảm phù hợp với Công ước quốc tế về bảo vệ sự da dạng văn hóa của UNESCO mà Việt Nam tham gia", Bộ trưởng Nên khẳng định.

Phương Nguyên (Tổng hợp)

Thứ Hai, 16/03/2015 07:55

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện