Cả nước có 10 trường hợp vi phạm kê khai tài sản

(Tin tức thời sự) - Theo Thanh tra Chính phủ, cho đến nay đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp và đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp.

Xác minh tài sản, thu nhập 21 người ở Bộ Xây dựng

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Việc công khai, minh bạch cụ thể hơn so với thời gian trước, được thực hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 3.797 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 106 đơn vị có vi phạm; tiến hành 2.290 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 338 vụ việc với 413 người vi phạm, đã xử lý kỷ luật 40 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 331 tỷ đồng. Có 8 người nộp lại quà tặng với giá trị là 116 triệu đồng.

Ca nuoc co 10 truong hop vi pham ke khai tai san
Năm 2018 cả nước có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập

Tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018, số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 1.081.235 người, đạt tỷ lệ 99,9% số người phải kê khai. Số bản kê khai đã công khai là 1.075.310 bản; đạt tỷ lệ 99,4% số đã kê khai; có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập, trong đó: Bộ Xây dựng 21 trường hợp, Bộ Công an (3), Thanh tra Chính phủ (1), Đà Nẵng (1), Đắc Lắk (10), Khánh Hòa (2), Lào Cai (3), Tây Ninh (2), Thanh Hóa (1), Tiền Giang (2). 

Qua xác minh phát hiện 10 trường hợp vi phạm (tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). Đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp (Bộ Công an (2), Đà Nẵng (1), Khánh Hòa (2), Tây Ninh (2), Thanh Hóa (1); đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp .

Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 2.799 cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý 159 cán bộ, công chức vi phạm.

Xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 4 người đã bị xử lý hình sự (Quảng Ngãi (1), Thái Bình (1), Tiền Giang (2); 38 người bị xử lý kỷ luật hành chính. Chuyển đổi vị trí công tác 9.150 cán bộ, công chức, viên chức.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tự kiểm tra nội bộ phát hiện 70 vụ (giảm 23 vụ so với năm 2018), 89 người (giảm 69 người) có hành vi liên quan đến tham nhũng, trong đó: cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 47 vụ, 72 người có hành vi liên quan đến tham nhũng; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 19 vụ, 12 người; qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 4 vụ, 5 người.  

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và qua tự kiểm tra nội bộ các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 70 vụ, 89 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Tham nhũng tinh vi hơn

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm mặc dù vẫn còn phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực và tinh vi hơn, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc để vụ lợi.

Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong quần chúng, nhân dân.

Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; số vụ việc tham nhũng phát hiện còn ít trong tương quan so với số sai phạm kinh tế phát hiện qua thanh tra, kiểm toán; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng có tiến bộ nhưng nhìn chung còn thấp.

Minh Thái

Thứ Năm, 09/01/2020 14:38

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện