Cơ chế đặc thù cho TP.HCM: Thảo luận phân cấp, phân quyền

(Tin tức thời sự) - Chính phủ có thảo luận với TPHCM là đầu tàu như thế cần có cơ chế thí điểm, kể cả vấn đề phân quyền, phân cấp.

Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập, Việt Nam là nước được đánh giá đi đầu trong việc hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta đã ký, đàm phán và nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước đã có hiệu lực.

Như Thứ trưởng Bộ Tài chính có nói, nhiều nước có mức thuế khác nhau, vì vậy phát sinh dự án này được bảo lãnh của Chính phủ nhưng khi so với các dự án khác có những cái so sánh có thể cao hơn hay thấp hơn. Chính vì vậy, Chính phủ đã giao các bộ ngành tìm phương án hợp lý nhất trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi đã hoàn thành phương án, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ và ngày 27/10/2017, Ban Cán sự Đảng của Bộ Công Thương đã có báo cáo lên Bộ Chính trị. Hiện đang chờ ý kiến Bộ Chính trị quyết đáp về phương án xử lý thế nào.

Về Dự án Thép Thạch Khê, tháng trước họp đã có ý kiến của phóng viên. Tôi xin nói lại đây là dự án kéo dài rất lâu rồi, cũng đã được các cấp, ngành cấp tạo điều kiện thực hiện các dự án. Các DN đã đầu tư khoảng gần 2.000 tỷ VND.

Tuy nhiên, sau đó có sự lo ngại, quan ngại của Hà Tĩnh và một số nhà khoa học, chuyên gia mặc dù Dự án này đã có sự vào cuộc, giám định và có ý kiến của các cơ quan có chuyên môn theo chức năng, kể cả tư vấn trong và ngoài nước. Chúng tôi đã báo cáo Chính phủ về quan điểm từ phía Bộ Công Thương.

Hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu một số bộ, ngành khác, kể cả các cơ quan có chức năng, chuyên môn có ý kiến về việc này. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi có ý kiến chính thức về việc này.

Minh Thái

Thứ Bảy, 04/11/2017 07:57

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện