Có nên bỏ Quỹ bảo trì đường bộ?

(Tin tức thời sự) - Bộ GTVT vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ thay thế Nghị định 18/2012.

Bộ GTVT cho biết, qua thực tiễn triển khai thực hiện Nghị định số 18/2012/NĐ-CP, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu bảo đảm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008, tăng cường hiệu quả cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ.

Tuy nhiên, thực hiện theo quy định của Luật phí, Lệ phí; Luật Ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về Dự toán ngân sách nhà nước 2017, phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện phải nộp vào ngân sách nhà nước và quản lý sử dụng theo Luật Ngân sách nhà nước vì vậy, việc quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ thông qua Hội đồng quản lý Quỹ là chưa phù hợp.

Ngày 18/9/2018, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1262/TTg-CN về giải thể Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Vì vậy, Bộ GTVT đã đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định Quỹ bảo trì đường bộ nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo trì đường bộ, phù hợp với thực tiễn.

Tại dự thảo, Bộ GTVT đề xuất 2 phương án, là bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ, hoặc vẫn giữ Quỹ nhưng giải thể Hội đồng quản lý và Văn phòng Quỹ. Cơ quan soạn thảo chọn phương án vẫn giữ Quỹ, để tăng nguồn lực cho bảo trì đường bộ và tổ chức lại bộ máy quản lý.

Cụ thể, từ nay Bộ trưởng Bộ GTVT kiêm Chủ tịch Quỹ, với nhiệm vụ quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, quyết định giao nhiệm vụ cho các tổ chức tham mưu giúp việc để điều hành, quản lý, sử dụng Quỹ; Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ địa phương.

Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định giao nhiệm vụ cho các tổ chức tham mưu giúp việc để điều hành, quản lý, sử dụng Quỹ trung ương; Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giao nhiệm vụ cho các tổ chức tham mưu giúp việc để điều hành, quản lý, sử dụng Quỹ địa phương.

Theo Bộ GTVT, về kinh tế, đề xuất trên nhằm tăng cơ hội tiếp cận các nguồn vốn khác ngoài Ngân sách nhà nước để phục vụ công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đồng thời, giảm thiểu các thủ tục hành chính đối với công tác quản lý.

Về mặt xã hội, đề xuất trên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường bộ. Bên cạnh đó, đề xuất trên cũng nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Thùy Dung

Thứ Bảy, 30/03/2019 11:40

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện