Công khai 200 nhân sự quy hoạch TW để giám sát:Không khó!

(Tin tức thời sự) - Việc giám sát không khó, nhất là khi đã có quy định chỉ rõ các hành vi chạy chức, chạy quyền, hành vi bao che cho chạy chức, chạy quyền.

Tại hội thảo về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới vừa diễn ra, đề cập việc Bộ Chính trị ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, ông Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đảng viên phải biết thông tin thì mới có thể kiểm soát được. Từ đó ông đề nghị nên công khai danh sách 200 nhân sự quy hoạch Trung ương khóa mới để đảng viên biết và giám sát.

Chia sẻ với Đất Việt, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhắc lại một nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đó là: Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tham gia ý kiến.

Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện. Tập trung xây dựng những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân.

Cong khai 200 nhan su quy hoach TW de giam sat:Khong kho!
 Trợ lý của Chủ tịch Quốc hội, ông Lê Minh Thông: cần công khai quy hoạch 200 nhân sự Trung ương

Từ đây, ông đồng tình và ủng hộ ý kiến của Trợ lý Chủ tịch Quốc hội bởi như chính ông Lê Minh Thông đã nói, đó chính là cách cung cấp những thông tin cần thiết về nhân sự đại hội tới đảng viên, tránh tình trạng râm ran tin đồn "ông này, ông kia sẽ vào cấp ủy". Việc công khai nói trên sẽ giúp cho đảng viên giám sát được nhân sự sẽ đại diện cho mình cầm quyền.

Đặc biệt, việc thực hiện giám sát nhân sự được quy hoạch vào Trung ương, theo ông Nguyễn Túc, là không hề khó nhất là khi Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

"Trước đây, người ta không dám nói vì chưa có quy định, nhưng giờ giấy trắng mực đen, có quy định chỉ rõ, cụ thể các hành vi chạy chức, chạy quyền và các hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền nên đảng viên cứ thế mà làm", ông Nguyễn Túc đánh giá.

Ông Túc cũng cho biết còn có một phương án khác trong trường hợp chưa thực hiện được đề xuất trên. Theo đó, hầu như tất cả các nhân sự ứng cử vào Trung ương sau khi trúng cử thường giữ những chức vụ quan trọng ở Trung ương và địa phương, tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

"Trong trường hợp vì lý do nào đó mà chưa thể công khai danh sách nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa mới thì các nhân sự đó vẫn bắt buộc phải công khai khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Khi ấy phải công khai danh sách, danh sách này gửi xuống địa bàn nơi ứng viên ứng cử. Ứng viên phải tiếp xúc cử tri, không tiếp xúc thì dân không bầu. Chuyện này trước nay vẫn làm, nhưng giờ sẽ làm mạnh mẽ hơn.

Như vậy, đảng viên nói riêng và nhân dân nói chung vẫn có điều kiện để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đó là tất cả nhân dân đều có quyền giám sát chặt chẽ", ông Nguyễn Túc nói.

Về phương thức giám sát, theo ông Túc, vẫn làm như từ trước tới nay: ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội, vào Hội đồng nhân dân phải báo cáo một cách trung thực với địa bàn dân cư họ sinh sống về lý lịch, tài sản, quan hệ của mình. Địa bàn dân cư sẽ xem xét xác nhận, bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu phiếu tín nhiệm đạt trên 51% thì Ủy banTrung ương Mặt trận hoặc Ủy ban Mặt trận các cấp mới đưa vào danh sách lựa chọn hiệp thương để giới thiệu.

"Thực tế cho thấy, nhiều lần không phải ứng viên nào được giới thiệu sang cũng được Mặt trận lựa chọn hiệp thương bởi nhiều người không đủ tiêu chuẩn; địa phương có ý kiến, bỏ phiếu không tín nhiệm; hoặc được địa phương thông qua nhưng ở trên lại phát hiện ứng viên có những điều kê khai không trung thực", ông Nguyễn Túc cho biết.

Thành Luân

Thứ Bảy, 28/09/2019 07:18

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện