Hà Nội thanh tra việc kê khai tài sản của cán bộ

(Tin tức thời sự) - Thành phố sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra thành phố.

Theo kế hoạch này, năm 2020, thành phố sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của giám đốc sở và chủ tịch UBND cấp huyện. Trong đó tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban, ngành Thành phố, tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm.

Ha Noi thanh tra viec ke khai tai san cua can bo
TP Hà Nội sẽ thanh tra, kiểm tra việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức

Bên cạnh đó, sẽ thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách; việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011- 2017.

Ngoài ra, thành phố sẽ thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành và kết luận nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật...

Về phòng, chống tham nhũng, thành phố sẽ tăng cường thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng;

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng; thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

Thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai, tài sản của cán bộ, công chức, thực hiện kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định và chỉ đạo.

UBND TP Hà Nội giao Thanh tra TP theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thanh tra của các đơn vị.

Minh Thái

Thứ Năm, 26/12/2019 10:10

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện