KTNN kiến nghị xử lý hơn 60.000 tỷ đồng trong năm 2020

(Tin tức thời sự) - Trong năm 2020, KTNN đã triển khai kiểm toán 174 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý 60.035 tỷ đồng.

Ngày 5/1/2021, tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành cho biết, năm 2020 đơn vị thực hiện 174 cuộc kiểm toán.

Đến 31/12/2020, toàn Ngành đã triển khai 186/188 Đoàn kiểm toán theo kế hoạch, kết thúc kiểm toán 183/186 Đoàn kiểm toán đã triển khai. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra.

Tổng hợp kết quả kiểm toán đến 31/12/2020, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 60.035 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 4.965 tỷ đồng, giảm chi NSNN 13.836 tỷ đồng, kiến nghị khác là 41.234 tỷ đồng.

KTNN kien nghi xu ly hon 60.000 ty dong trong nam 2020
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Ngoài ra, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 119 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân.

Bên cạnh việc triển khai hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Tổng hợp đến ngày 31/12/2020, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 59.332 tỷ đồng/80.791 tỷ đồng tổng số kiến nghị đủ bằng chứng kiểm toán (đạt 73,4%) cao hơn cùng kỳ năm 2019 (đạt 71,8%).

KTNN đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán, đã cung cấp 131 bộ tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan.

Bước sang năm 2021, KTNN tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán thuộc KHKT. Triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp, Luật KTNN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật KTNN cho phù hợp với bối cảnh và xu hướng mới...

Ngọc Thanh

Thứ Năm, 07/01/2021 18:29

Sự Kiện