Luật Khoáng sản còn để thất thoát nhiều tài nguyên

(Tin tức thời sự) - Bộ TN&MT thừa nhận Luật Khoáng sản thời gian qua cho thấy có những bất cập, hạn chế, tồn tại.

Bộ TN&MT mới đây thông tin về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Thuận về kiến nghị có nhiều nội dung trong Luật Khoáng sản chưa chặt chẽ, còn để thất thoát rất nhiều tài nguyên, khoáng sản của quốc gia nên cần phải sửa đổi để bảo vệ tài nguyên và chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Theo đó, Bộ TN&MT cho biết, Luật Khoáng sản đã quy định rất chặt chẽ, song việc triển khai luật thời gian qua cũng cho thấy đã có những bất cập, tồn tại, hạn chế.

Bộ TN&MT đang thực hiện đánh giá tác động việc thực hiện chính sách, quy định của Luật Khoáng sản trên phạm cả nước.

Luat Khoang san con de that thoat nhieu tai nguyen
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ TN&MT đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản; bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản;

Kiên quyết xử lý theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản gây tổn thất lớn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; gian lận trong kê khai, thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế...

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng đã giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam triển khai đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của Luật Khoáng sản và đề xuất cơ chế chính sách để thay đổi những bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Khoáng sản năm 2010”.

Đề tài này nhằm mục đích đánh giá các tác động của các quy định của Luật khoáng sản đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản; đánh giá về những mặt được, ưu việt của Luật khoáng sản, những tồn tại, hạn chế, bất cập của chính các quy định trong Luật, các nội dung còn thiếu, các điều, khoản của Luật khoáng sản cần bổ sung, sửa đổi hoặc quy định mới; đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới của Luật khoáng sản.

Dự kiến đề tài trên sẽ kết thúc vào cuối năm 2020. Kết quả nghiên cứu của đề tài và báo cáo nêu trên sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh và giải quyết các bất cập, tồn tại.

Ngọc Khánh

Thứ Hai, 02/11/2020 14:37

Sự Kiện