Nhiều cán bộ không đủ tuổi tái cử tự nguyện xin nghỉ

(Tin tức thời sự) - Nhiều cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý không đủ tuổi tái cử đã tự nguyện xin nghỉ sớm...

Chiều 9/4, Ban Chỉ đạo quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội họp phiên thứ 17 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020.

Nhieu can bo khong du tuoi tai cu tu nguyen xin nghi
Bí thư Thành ủy Hà Nội - Vương Đình Huệ

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, trong quý I/2020, BCĐ đã triển khai toàn diện các nội dung công tác, đạt nhiều kết quả, góp phần đổi mới, tinh gọn tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống. Trong đó, toàn thành phố đã có 11 quận, huyện, thị xã, 515/579 (88,9%) xã, phường, thị trấn và 3.520/7.527 (46,7%) thôn, tổ dân phố tiến hành sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách. Thành phố cũng đã hoàn thành việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; sau sắp xếp giảm được 2.708 thôn, tổ dân phố (giảm 34%, từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ dân phố).

Thành phố cũng tập trung xem xét, kiểm điểm tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trực thuộc thành phố, phường, xã, thị trấn...

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Thành phố đã tiến hành sớm và đạt hiệu quả cao về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế. Sau sắp xếp, các cơ quan, đơn vị đã tập trung xây dựng các quy chế, quy trình làm việc, xác định vị trí việc làm. Trên cơ sở đổi mới sắp xếp, tinh giản tổ chức, bộ máy, thành phố là một trong những địa phương đi đầu cả nước về giảm tỷ trọng chi thường xuyên.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá cao Thành phố đã phối hợp, kịp thời tham mưu thực hiện các phương án, mô hình đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Đặc biệt, nhờ đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế, TP đã giảm tỷ trọng chi thường xuyên trên tổng chi ngân sách nhà nước từ 58,8% năm 2016 xuống còn 51,2% năm 2020; tiết kiệm chi thường xuyên hơn 13.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020, tạo thêm nguồn cho cải cách tiền lương và tăng cường nguồn lực chi đầu tư phát triển.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị TP.

Ban Chỉ đạo cần tập trung rà soát, đánh giá tình hình, kết quả các công tác; trọng tâm là xem xét, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan.

Chẳng hạn, Ban Chỉ đạo cần rà soát thêm kết quả sắp xếp tinh giản biên chế các khối; đưa việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan báo chí theo quy hoạch vào kế hoạch công tác, kiểm điểm công tác hằng quý; tiếp tục nâng mức tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập...

Bí thư Thành ủy lưu ý, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế phải gắn với triển khai hiệu quả các đề án vị trí việc làm.

Bí thư Thành ủy đánh giá rất cao việc nhiều cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý không đủ tuổi tái cử đã tự nguyện xin nghỉ sớm để tạo điều kiện sắp xếp, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thái An

Thứ Sáu, 10/04/2020 07:37

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện