Oai hùng lễ diễu binh mừng Thống nhất đất nước

Thứ Năm, 30/04/2015 10:52

(Tin tức thời sự) - Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) đã diễn ra sáng 30/4/2015 tại Thành phố mang tên Bác.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, ôn lại những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc chiến khốc liệt chống kẻ thù xâm lược, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, ôn lại những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc chiến khốc liệt chống kẻ thù xâm lược, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Tham dự Lễ kỷ niệm có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đoàn khách quốc tế cấp cao; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; các  Lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang; đại diện các tổ chức quốc tế; đại diện các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã gửi lẵng hoa chúc mừng…
Tham dự Lễ kỷ niệm có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đoàn khách quốc tế cấp cao; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; các Lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang; đại diện các tổ chức quốc tế; đại diện các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã gửi lẵng hoa chúc mừng…
Với tinh thần Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 bất diệt, phần diễu binh, diễu hành đã tái hiện tinh thần chiến thắng 30 tháng 4 của các tầng lớp nhân dân, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; của các lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam với các khối quân nhạc, khối quân kỳ đại diện cho 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn, khối chiến sỹ giải phóng quân, sỹ quan lục quân, phòng không - không quân, hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, sỹ quan thông tin, bộ binh, đặc công biệt động, trinh sát đặc nhiệm, thanh niên xung phong, tự vệ, dân quân, du kích…của lực lượng Công an nhân dân với các khối sỹ quan, cảnh sát, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, sỹ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh, công an xã
Với tinh thần Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 bất diệt, phần diễu binh, diễu hành đã tái hiện tinh thần chiến thắng 30 tháng 4 của các tầng lớp nhân dân, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; của các lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam với các khối quân nhạc, khối quân kỳ đại diện cho 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn, khối chiến sỹ giải phóng quân, sỹ quan lục quân, phòng không - không quân, hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, sỹ quan thông tin, bộ binh, đặc công biệt động, trinh sát đặc nhiệm, thanh niên xung phong, tự vệ, dân quân, du kích…của lực lượng Công an nhân dân với các khối sỹ quan, cảnh sát, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, sỹ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh, công an xã
Xe chỉ huy lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam hiên ngang tiến vào khán đài
Xe chỉ huy lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam hiên ngang tiến vào khán đài
Khối hồng kỳ tiến vào lễ đài
Khối hồng kỳ tiến vào lễ đài
Biểu tượng chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào dinh Độc Lập (nay là dinh Thống Nhất)
Biểu tượng chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào dinh Độc Lập (nay là dinh Thống Nhất)
Lực lượng Hải quân đánh bộ.
Lực lượng Hải quân đánh bộ.
Khối công an.
Khối công an.
Lực lượng nữ dân quân các dân tộc Việt Nam.
Lực lượng nữ dân quân các dân tộc Việt Nam.
Khối chiến sĩ Biên phòng. Trong các cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã dũng cảm, mưu trí với các cách đánh từ trong đánh ra, đánh nở hoa trong lòng địch, lực lượng này đã bao phen làm quân thù khiếp sợ
Khối chiến sĩ Biên phòng. Trong các cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã dũng cảm, mưu trí với các cách đánh từ trong đánh ra, đánh nở hoa trong lòng địch, lực lượng này đã bao phen làm quân thù khiếp sợ
Khối nữ sĩ quan thông tin.
Khối nữ sĩ quan thông tin.
Khối chiến sĩ Đặc công. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào Việt Nam thường gọi những người con gan dạ, xuất quỷ nhập thần là chiến sĩ đặc công biệt động.
Khối chiến sĩ Đặc công. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào Việt Nam thường gọi những người con gan dạ, xuất quỷ nhập thần là chiến sĩ đặc công biệt động.
Khối quân kỳ 5 cánh quân. 40 năm trước, 5 cánh quân đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn – Gia Định. Hướng Bắc - Quân đoàn 1, hướng Đông Nam – Quân đoàn 2, hướng Tây Bắc – Quân đoàn 3, hướng Đông – Quân đoàn 4 và hướng Tây Nam do Quân đoàn 232 tiến đánh vào. 5 cánh quân cùng các lực lượng vũ trang khác nổi dậy hùng dũng để thực hiện khát vọng hòa bình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Khối quân kỳ 5 cánh quân. 40 năm trước, 5 cánh quân đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn – Gia Định. Hướng Bắc - Quân đoàn 1, hướng Đông Nam – Quân đoàn 2, hướng Tây Bắc – Quân đoàn 3, hướng Đông – Quân đoàn 4 và hướng Tây Nam do Quân đoàn 232 tiến đánh vào. 5 cánh quân cùng các lực lượng vũ trang khác nổi dậy hùng dũng để thực hiện khát vọng hòa bình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Khối công nhân tham gia lễ diễu hành.
Khối công nhân tham gia lễ diễu hành.
Đại diện cho các trí thức và doanh nhân cũng đang tiến về lễ đài chào mừng kỷ niệm ngày chiến thắng
Đại diện cho các trí thức và doanh nhân cũng đang tiến về lễ đài chào mừng kỷ niệm ngày chiến thắng
Khối mặt trận Tổ quốc.
Khối mặt trận Tổ quốc.
Khối nông dân.
Khối nông dân.
Khối phụ nữ tham gia lễ diễu hành.
Khối phụ nữ tham gia lễ diễu hành.
Khối diễu hành của các văn nghệ sĩ. 
Phương Nguyên (Tổng hợp).
Khối diễu hành của các văn nghệ sĩ. Phương Nguyên (Tổng hợp).
1/19
 
 
Sự Kiện