Ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm sai: Bộ Công Thương lên tiếng

(Tin tức thời sự) - Bộ Công Thương khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ.

Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về kết luận thanh tra việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ này trong giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/6/2016 của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn thanh tra, Bộ Công Thương đã áp dụng các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế của Bộ để thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Đa số công chức, viên chức được bổ nhiệm đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp chưa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy định.
 
Trước khi Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ công tác tổ chức - cán bộ của Bộ trong giai đoạn trước đó.

Căn cứ kết quả rà soát, Ban cán sự đảng đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10/10/2016 về việc kiện toàn công tác tổ chức - cán bộ của Bộ Công Thương. Căn cứ Nghị quyết này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 13/10/2016 về việc kiện toàn công tác tổ chức - cán bộ.

Ong Vu Huy Hoang bo nhiem sai: Bo Cong Thuong len tieng
Bộ Công Thương khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ.

Triển khai Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tập trung kiện toàn các quy định của Bộ về công tác cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến hệ thống tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm cán bộ, quy trình tiếp nhận cán bộ từ bên ngoài cũng như công tác quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ.

Bộ cũng đã triển khai xây dựng Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của một Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong thông báo phát đi, Bộ Công Thương cũng khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ.
 
“Bộ Công Thương sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra trong kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ. Đồng thời, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban cán sự đảng và Chỉ thị số 09 của Bộ trưởng Bộ Công Thương để công tác cán bộ của Bộ Công Thương thực sự đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

47 trường hợp bổ nhiệm sai quy định tại Bộ Công Thương

Trước đó, ngày 8/3, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Công Thương (giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2016).

Cụ thể, trong giai đoạn này, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp, gồm 55 cán bộ cấp vụ, 42 cán bộ cấp phòng; điều động, bổ nhiệm ngang cấp 10 cán bộ; bổ nhiệm lại 5 trường hợp và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu một trường hợp (cấp vụ).

Ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng tới tháng 4/2016, như vậy, phần lớn việc bổ nhiệm nói trên đều rơi vào thời điểm ông Vũ Huy Hoàng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo kết luận của Bộ Nội vụ, đa số công chức, viên chức được bổ nhiệm đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, có 2 trường hợp không đáp ứng về tuổi khi bổ nhiệm lần đầu (quá 2 tháng và 8 tháng).

Đồng thời, tại thời điểm bổ nhiệm còn 31 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị; 3 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, 3 trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ;  3 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị và ngoại ngữ; 4 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý nhà nước; 1 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và không có bản đánh giá, nhận xét của nơi cư trú.

Ngoài ra còn có 2 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức là không đúng quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Công Thương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân đối với những vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Công thương có trách nhiệm thực hiện đúng số lượng cấp phó của người đứng đầu; thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 2 trường hợp không được tuyển dụng và các quyết định khác có liên quan (tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch).

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Công Thương cần kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tuyển dụng công chức đối với một trường hợp được tiếp nhận năm 2008 nêu trên và các công chức, viên chức hiện công tác để xử lý theo quy định đối với những trường hợp không được tuyển dụng đúng quy định (nếu có).

Hà Đông

Thứ Năm, 09/03/2017 11:04

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện