Phù phép chuyển nhượng 270ha đất công ở Đồng Nai

(Tin tức thời sự) - Hai 2 cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty Long Đức chuyển nhượng cổ phần cho người khác mà không xác định được giá chuyển nhượng.

Theo tài liệu, trong lúc Công ty Long Đức triển khai dự án chậm và không đủ điều kiện thu hút đầu tư, UBND tỉnh Đồng Nai đã cho làm đường giao thông kết nối vào KCN với tổng mức đầu tư trên 73 tỉ đồng. Trong đó, chủ đầu tư chỉ đóng góp 5 tỉ đồng, còn hơn 68 tỉ là ngân sách nhà nước.

Thời điểm này cũng là lúc 2 cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty Long Đức đã chuyển nhượng cổ phần cho người khác mà không xác định được giá chuyển nhượng.

Sai quy định, gây thiệt hại ngân sách

Đầu năm 2010, Thanh tra Chính phủ kết luận: Việc áp giá bồi thường đất công tại dự án này là sai quy định, gây thiệt hại ngân sách nhà nước, nợ tiền bồi thường đất công, lãi chậm nộp với tổng số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Đây là số tiền Công ty cổ phần đầu tư Long Đức phải nộp và cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với Công ty cổ phần đầu tư Long Đức.Nhập nội dung.

Theo TTO

Thứ Hai, 15/04/2019 10:04

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện