Thay tiêu chí 'năng lực hạn chế' trong đánh giá cán bộ?

(Tin tức thời sự) - Việc đánh giá năng lực còn hạn chế tác động trực tiếp đến uy tín, danh dự của người bị đánh giá dẫn đến tâm lý nể nang, né tránh.

Cụ thể, công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ, vì vậy để đảm bảo chủ trương, quan điểm liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế thì trước hết phải thể chế cho được sự liên thông trong công tác đánh giá cán bộ.

Hơn nữa, thực tế cho thấy việc đánh giá cùng một người với tư cách khác nhau là Đảng viên, là cán bộ, công chức, viên chức, là công đoàn viên ở 3 tổ chức có rất nhiều nội dung trừng lặp như về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức kỷ luật... dẫn đến sự tốn kém, lãng phí về thời gian và vật chất.

"Với số lượng Đảng viên đồng thời là công đoàn viên hiện vẫn còn đang công tác thì nếu kết hợp liên thông trong việc sử dụng kết quả đánh giá sẽ tiết kiệm được hàng triệu giờ lao động cũng như hàng chục tỉ chi phí cho băng rôn, điện, nước...", Bộ Nội vụ cho biết.

Luồng ý kiến thứ hai cho rằng, tính chất tổ chức và hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể là khác nhau, quy trình thủ tục, nguyên tắc đánh giá, phân loại là khác nhau. Việc kết hợp, liên thông trong sử dụng kết quả sẽ rất khó khăn, không đảm bảo được các nguyên tắc đánh giá cũng như yêu cầu đặc thù của mỗi loại hình tổ chức, dễ phát sinh những việc không lường trước được trong thực tế.

"Ban soạn thảo nhận thấy đây là vấn đề quan trọng và rất phức tạp, ảnh hưởng đến công tác tổ chức cán bộ. Tuy nhiên nếu thực hiện được thì cũng giúp tiết kiệm thời gian, vật chất, giảm thủ tục hành chính... nên Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ báo cáo Ban Tổ chức Trung ương và phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu trước khi thống nhất quy định chung", Bộ Nội vụ nêu trong tờ trình.

Minh Thái

Thứ Hai, 27/08/2018 07:26

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện