Thủ tướng đồng ý chuyển đổi mục đích 75ha đất trồng lúa

(Tin tức thời sự) - Gần 75ha đất trồng lúa ở Ninh Bình và hơn 19ha đất trồng lúa ở Quảng Bình chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý với quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình trong việc chuyển mục đích sử dụng 74,99 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình có 87.235 ha đất nông nghiệp, chiếm 62,9%; đất phi nông nghiệp là 48.906 ha, chiếm 35,27%; đất chưa sử dụng 2.538 ha.

Thu tuong dong y chuyen doi muc dich 75ha dat trong lua
Thủ tướng đồng ý chuyển quyền sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp ở Ninh Bình, Nghệ An..

Từ 2016-2020, 11.945 ha đất nông nghiệp  của Ninh Bình được chuyển sang phi nông nghiệp; 2.079 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 72 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Tỉnh Ninh Bình phải quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả…

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý với quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình khi chuyển mục đích sử dụng 19,04 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình, Quảng Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Cúc Phương

Thứ Ba, 13/02/2018 07:53

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện