Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo việc hệ trọng

(Tin tức thời sự) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan chức năng cần tiếp tục cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì.

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi làm với lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước.

Tham gia buổi làm việc có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên.

Thay mặt lãnh đạo 4 Văn phòng (Văn phòng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ), ông Nguyễn Văn Nên đã báo cáo một số tình hình, kết quả công việc tháng 4/2019, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tháng 4 và nửa đầu tháng 5/2019, có nhiều ngày lễ kỷ niệm và sự kiện đối nội, đối ngoại quan trọng.

Lãnh đạo chủ chốt và các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ đã bám sát chương trình, kế hoạch và diễn biến của tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Xử lý kịp thời và hiệu quả những vấn đề đột xuất, phát sinh, bảo đảm tốt các công việc của Đảng, Nhà nước, các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt. Nguồn: VTV

"Tất cả những chương trình, kế hoạch, dự kiến công tác đã có, ta phải tiếp tục đẩy mạnh và bám cho sát. Lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực, ngành, lãnh đạo chủ chốt luôn luôn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu thực hiện cho tốt. Càng kết thúc sớm được những việc dở dang lâu nay thì người ta càng hoan nghênh" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lấy ví dụ, vừa qua quy hoạch báo chí công bố là tốt và với Luật lao động cần quyết tâm làm, công bố công khai.

Về tình hình chung, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở dù đã tốt rồi nhưng không được chủ quan, thỏa mãn, nhất là các Bộ, các ngành.

"Chúng ta tập trung làm tốt để làm sao từ giờ đến cuối năm tạo bước chuyển đều trên tất cả các lĩnh vực", ông yêu cầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Trong đó, yêu cầu lần này cần phải quan tâm, chỉ đạo nhiều hơn, sát hơn Đại hội Đảng bộ các cấp; không vì chuẩn bị Đại hội mà xao nhãng các công việc thường xuyên, phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, chăm lo đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, trong chuẩn bị Đại hội phải chú ý cả hai việc: Thứ nhất là các chương trình nghị sự, nhiệm vụ chính trị của địa phương, thứ hai là về nhân sự. Tuy nhiên, không phải Đại hội chỉ chuẩn bị nhân sự mà có rất nhiều việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, khi tổ chức Đại hội Đảng cần làm rõ các thành phần kinh tế ở địa phương ra sao, tư nhân phát triển đến đâu, quốc doanh phát triển đến đâu, kinh tế Nhà nước teo tóp đi hay nở mạnh ra, tư nhân phát triển lên hay teo tóp đi, kinh tế hỗn hợp, kinh tế nước ngoài đầu tư như thế nào...

"Từng địa phương phải nghĩ và từ chỗ đó, anh kiến nghị ra Trung ương. Trung ương tổng hợp tất cả lại, trở thành một cái chung của cả nước cho kế hoạch 5 năm, 10 năm tới. Tôi cho rằng hay lắm. Tôi nghĩ mãi chỗ này rồi và các đồng chí đi địa phương cũng nên gợi ý anh em theo kiểu này", ông nói.

Cũng tại cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan chức năng cần tiếp tục cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì.

"Phải tiếp tục cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Vừa qua ta đã làm tốt và vừa rồi Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp, không có dừng lại.

Cách làm rất chặt chẽ, động viên khuyến khích nhưng phải rất nghiêm, không người ta cảm thấy lo lắng rằng ta trùng xuống, thế nọ thế kia. Tuyệt đối xóa ấn tượng đó đi.

Phải làm tiếp một vài vụ cho ra vụ. Các đồng chí không được nghỉ, không được ngơi, không được có gì để người ta cảm thấy trùng xuống. Có khi phải làm mạnh hơn nữa thì mới tốt", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu, đề xuất bố trí các công việc của lãnh đạo chủ chốt, bảo đảm các hoạt động của Đảng, Nhà nước thông suốt, nhịp nhàng, hiệu quả cao.

Ngọc An

Thứ Tư, 15/05/2019 07:36

Sự Kiện