Xây sân mới Hàng Đẫy: Đất công ưu tiên mục đích công

(Tin tức thời sự) - Giao đất công cho DN tư nhân đầu tư, khai thác phải xác định rõ mục đích cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà đầu tư với dự án, xã hội.

Thứ nhất, đây là dự án có quy mô lớn, có mục tiêu chính là tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa mang tính phục vụ cộng đồng lại vừa kết hợp khai thác kinh doanh, do đó, đầu tiên Hà Nội cần thực hiện là phải đưa ra được đầu bài rõ ràng.

Trong đó phải thể hiện rõ ý phương án quy hoạch tổng thể, cũng như xác định rõ quy mô, công năng, mục tiêu, mục đích hoạt động của từng hạng mục công trình trong dự án là gì, những giới hạn tối thiểu về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ kèm theo đó là giới hạn trần tối đa về mức giá khi cung cấp dịch vụ cho cộng đồng, công bố rộng rãi lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học và ý kiến cộng đồng sau đó mới thực hiện kêu gọi nhà đầu tư tham gia.

Việc công khai đề án phác thảo là tránh tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp lý, lợi dụng quy hoạch làm sai lệch mục tiêu, mục đích hoạt động của dự án để trục lợi nhưng cũng đồng thời tạo sự đồng thuận từ dư luận, từ người dân, giúp nhà đầu tư chân chính yên tâm đầu tư lâu dài khi thực hiện đầu tư vào dự án.

Khi có được phương án đầu tư cụ thể, đã xác định rõ các công năng, quy mô sử dụng và nguồn thu dự tính sau khi dự án đưa vào hoạt động sẽ xác định được tổng mức đầu tư cũng như định ra mức phí sử dụng với các dịch vụ tại tổ hợp dự án trên như thế nào là hợp lý?

Trên cơ sở đó mới xác định được thời gian thu hồi vốn cho nhà đầu tư là 30 năm hay 50 năm sẽ hợp lý?

Nên nhớ, đất công phải ưu tiên phục vụ mục đích công, do đó, đối tượng phục vụ là những người có nhu cầu vận động, tập luyện, phải hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của đông đảo cộng đồng, phải tạo cơ hội để không phân biệt người có nhiều tiền hay có ít tiền đều có khả năng và cơ hội tiếp cận dịch vụ.

Vì thế, cơ chế xác định giá dịch vụ cũng phải được xác định trước trong đề án kêu gọi đầu tư và đưa vào hợp đồng, không phải nhà đầu tư muốn định ra mức giá nào cũng được, muốn thu bao nhiêu cũng được.

Đề án kêu gọi đầu tư có thể do Thành phố thuê cơ quan tư vấn độc lập thiết kế hoặc do chính các nhà đầu tư có nguyện vọng được tham gia đầu tư thiết kế và đề xuất.

Tuy nhiên Đề án cần phải được các cơ quan chuyên môn độc lập thẩm định, đánh giá và cung cấp các thông tin đầy đủ, đa chiều khi lấy ý kiến nhân dân và kêu gọi các nhà đâu tư quan tâm đóng góp ý kiến.

Sau khi thu nhận các ý kiến đóng góp, Đề án phải được chỉnh sửa và thông qua các cấp phê duyệt chủ trương đầu tư chính thức để kêu gọi đầu tư.

'Hà Nội cần đấu thầu minh bạch xây sân Hàng Đẫy'

Thứ hai, sau khi có chủ trương đầu tư được chấp nhận với các phương án quy hoạch tổng thể và, mục tiêu được xác định cụ thể như vậy, bước tiếp theo là công bố công khai, kêu gọi nhà đầu tư đề xuất các phương án đầu tư.

Nhà đầu tưu nào đề xuất được phương án thẻ hiện rõ năng lực vượt trội, có trình độ kỹ thuật và công nghệ cao hơn, đề xuất tạo dựng được công trình hiện đại và đồng bộ hơn, chất lượng các dịch vụ cung cấp và giá dịch vụ phù hợp hơn … sẽ được lựa chọn trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án và dự án đầu tư đề xuất sẽ được phê duyệt trở thành dự án đầu tư chính thức.

Chỉ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư một cách công khai rộng rãi mới chọn được nhà đầu tư có năng lục và kinh nghiệm đầu tư tốt nhất, đề xuất được công trình hiện đại và tiện ích tốt nhất đồng thời mang lại dịch vụ cho cộng đồng tốt nhất với chi phí thấp.

Rất có thể, Đề án được công khai, lấy ý kiến rộng rãi nhưng không có nhà đầu tư thứ hai nào ngoài nhà đầu tư đã đề xuất Đề án tham gia, khi đó mới buộc phải thực hiện theo cơ chế, chỉ định cho nhà thầu duy nhất tham gia đấu thầu thực hiện dự án.

Mặc dù trong trường hợp này thực hiện theo cơ chế chỉ định nhưng nhà đầu tư được chỉ định vẫn buộc phải thực hiện đầy đủ, những cam kết và các ràng buộc như Đề án đã công bố và theo hợp đồng.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho nhà đầu tư tránh gặp phải các phiền phức như một số dự án BOT trước đây, đối với dự án này, Hà Nội nên thực hiện đầy đủ theo các bước nêu trên.

Cuối cùng, ông Cường nhấn mạnh, giao đất vàng, đất công cho một doanh nghiệp tư nhân đầu tư, khai thác, sử dụng phải xác định rõ mục đích cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của nhà đầu tư với dự án và xã hội.

Vì thế, kêu gọi đầu tư, xây dựng dự án nhưng mục đích cuối cùng dự án phải hướng tới là cung cấp được cho người dân một công trình văn hóa, thể thao chất lượng, phải góp phần phát triển thủ đô văn minh hiện đại, tránh tạo thêm những sức ép quá tải về hạ tầng khi đầu tư thêm các công trình mới với qui mô lớn.

Vũ Lan

Thứ Ba, 16/10/2018 13:31

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện