Cải cách thủ tục hành chính: Chất lượng cán bộ hạn chế

(Diễn đàn trí thức) - Tình trạng cán bộ công chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn tồn tại.

Đơn giản hóa thủ tục tiết kiệm được khoảng 1.643 tỷ đồng/năm

Tại Diễn đàn khoa học với chủ đề “Đánh giá kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016: Đo lường từ sự hài lòng của người dân”, TS Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ, đã đưa ra một số nội dung cơ bản trong Báo cáo chuyên đề "Tình hình, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2011 - 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu đến năm 2020".

Trong báo cáo nêu rõ, tính đến hết tháng 12/2016, các Bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 4.525/4.723 TTHC đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 Nghị quyết chuyên đề, đạt tỷ lệ 95,8%.

Theo tính toán, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành và được ứng dụng để thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân đã giúp tiết kiệm được khoảng 1.643 tỷ đồng/năm.

Kết quả cải cách TTHC liên quan đến người dân:

+ Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 tiếp tục thực hiện đơn giản hóa các thủ tục đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con, ghi vào sổ các sự việc hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú.

Cai cach thu tuc hanh chinh: Chat luong can bo han che

Nguồn lực cán bộ thực hiện cải cách hành chính năng lực còn hạn chế

Thay vì người dân phải đi lại tối thiểu 10 lần đến 3 cơ quan và làm 03 bộ hồ sơ để thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thì nay chỉ phải đến 01 cơ quan và chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, giảm bớt rất nhiều lần đi lại khi thực hiện TTHC.

+ Luật Quốc tịch và Luật Quốc tịch sửa đổi là cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì được xác định vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

+ Hoạt động chứng thực đã được đơn giản hóa, theo đó, đã bãi bỏ 28 TTHC có liên quan và phân cấp về thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản và chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

Kết quả cải cách TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Lĩnh vực thuế: các thủ tục hành chính về thuế được đơn giản hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế với việc điều chỉnh, sửa đổi các nội dung quan trọng liên qua đến quá trình kê khai, nộp thuế; mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; thời gian nộp thuế của doanh nghiệp giảm từ 537h/năm xuống còn 167h/năm;

+ Lĩnh vực hải quan: cơ chế một cửa quốc gia đã được chính thức triển khai trên toàn bộ hệ thống cảng biển quốc tế của cả nước từ tháng 5/2015, tạo điều kiện cho việc thông quan hàng hóa được thuận lợi, nhanh gọn;

+ Lĩnh vực đầu tư: Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014 đã thể chế hóa những nội dung cải cách mạnh mẽ như: bãi bỏ yêu cầu về văn bản xác nhận vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; giảm thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc...

+ Lĩnh vực xây dựng: tăng thêm 6 loại công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong nhiều lĩnh vực.

+ Lĩnh vực công thương: Chứng nhận xuất xứ (C/O) đã được thực hiện thí điểm cấp qua mạng, bãi bỏ một số TTHC liên quan đến tiếp cận điện năng, giảm thời gian tiếp cận điện năng của doanh nghiệp, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất, dầu khí, thuốc lá, xúc tiến thương mại.

+ Lĩnh vực giao thông vận tải: đã sửa đổi quy định về đổi Giấy phép lái xe từ chất liệu giấy sang thẻ nhựa PET theo hướng không bắt buộc, chỉ khuyến khích đổi giấy phép lái xe và bỏ quy định người lái xe phải sát hạch lại lý thuyết nếu quá thời hạn đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa 06 tháng so với thời hạn quy định.

+ Lĩnh vực tư pháp: đã đơn giản thủ tục, quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp thương mại, nhất là các tranh chấp quy mô nhỏ, tranh chấp giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ; áp dụng hệ thống đăng ký trực tuyến về giao dịch bảo đảm, cấp phiếu lý lịch tư pháp...

+ Lĩnh vực Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội: thời gian dành cho việc thực hiện các TTHC liên quan đến thu, nộp bảo hiểm xã hội đã giảm từ 235h xuống còn 49,5h...

Thủ tục vẫn còn phức tạp, đội ngũ nhân lực chưa được quan tâm

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế như:

Thứ nhất, công tác quản lý nhà nước trong công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tuy đã được triển khai khá toàn diện nhưng hiệu quả đạt được còn chưa cao; việc theo dõi quá trình triển khai thực hiện những đề xuất sáng kiến cải cách quy định, TTHC cũng như việc xử lý phản ánh, kiến nghị chưa sâu sát, triệt để.

Thứ hai, việc tổ chức thực thi 25 Nghị quyết của Chính phủ tại một số Bộ, ngành còn chậm; việc đánh giá tác động và lấy ý kiến đơn vị kiểm soát TTHC đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Việc thẩm định quy định TTHC trong một số văn bản quy phạm pháp luật còn chưa chặt chẽ dẫn đến TTHC trên nhiều lĩnh vực vẫn còn phức tạp và tiếp tục là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Thứ Bảy, 29/07/2017 07:59

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện