Nhiều cán bộ tha hóa lại muốn được... "hóa rồng"

(Diễn đàn trí thức) - Những cán bộ, công chức đạo đức xuống cấp, bị tha hóa... thường kèm theo nhiều thủ đoạn gian trá vượt qua các cửa ải để "hóa rồng". 

Nói về cơ chế thanh tra, kiểm tra, tôi cho rằng cần phải xác lập một cơ chế thật nghiêm khắc đối với những cá nhân, tổ chức đã tham gia vào hoạt động thanh tra, kiểm tra và kể cả hoạt động kiểm toán nữa. Mỗi khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, phải có kết luận rõ ràng, đầy đủ các nội dung đã được thanh, kiểm tra.

Người thực hiện thanh, kiểm tra phải chịu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ công vụ. Họ phải chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp thanh, kiểm tra không phát hiện ra lỗi, không phát hiện ra sai phạm để mãi sau mới phát hiện ra thì người thanh, kiểm tra trước cũng phải chịu trách nhiệm. Có như vậy mới ngăn ngừa được hiện tượng thanh, kiểm tra một cách sơ sài, hời hợt, không đi vào thực chất, thậm chí bị mua chuộc, lôi kéo.

Cũng liên quan tới những vấn đề nêu trên, rõ ràng tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi hành nhiệm vụ, công vụ của chúng ta còn rất yếu. Thậm chí có những kẽ hở nghiêm trọng, đáng báo động. Nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền theo đúng nghĩa của nó cũng đang là một vấn đề lớn. Có cảm giác "Tính chuyên nghiệp" cũng như "Nhà nước pháp quyền" đang được đề cập một cách hình thức, không đi vào thực chất, không đi vào bản chất của vấn đề để xử lý một cách đúng đắn trong điều kiện hiện nay.

  • TS Lê Hồng Sơn (Nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra VBQPPPL - Bộ Tư pháp)

Thứ Năm, 21/12/2017 07:29

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện