Thu hút trí thức vào Hội: Cần quyền cấp thẻ hành nghề

(Diễn đàn trí thức) - Từ các kinh nghiệm trong từng ngành mà Hội tập hợp trí thức sẽ có khả năng đánh giá để cấp chứng chỉ hành nghề như kế toán, kiểm toán.

PGS.TS. Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho rằng, nhận thức của Chính phủ về thu hút tri thức đã rất rõ, cho thấy tinh thần đổi mới về xây dựng Chính phủ kiến tạo, chính phủ liêm chính. Tinh thần này được đánh giá hoàn toàn đúng bởi chúng ta đang đi sau các nước trong khu vực lên tới hàng chục lần.

LHH Việt Nam (VUSTA) là một tổ chức chính trị- xã hội của đội ngũ trí thức KH-CN Việt Nam, có hệ thống tổ chức từ Trung ương tới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nằm trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là tổ chức hoạt động phù hợp theo tinh thần đó.

Thu hut tri thuc vao Hoi: Can quyen cap the hanh nghe
Quang cảnh Diễn đàn khoa học về Giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TW của Liên hiệp hội Việt Nam trong công tác vận động trí thức.

Đánh giá hoạt động và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), PGS.TS. Đặng Văn Thanh cho biết, VAA là thành viên VUSTA và cũng là thành viên của Liên đoàn quốc tế các nhà kế toán (IFAC) và là thành viên của Hiệp hội kế toán các nước Đông Nam Á (AFA).

Từ thực tiễn hoạt động, VAA nhận thấy cần phải có sự thay đổi hoạt động của Hội và nâng cao chất lượng hoạt động với tư cách là Hội ngành toàn quốc ở 9 vấn đề.

Thứ nhất, cần phát triển Hội với tư cách là hội nghề nghiệp, có tính chuyên nghiệp, hạn chế tính xã hội của tổ chức hội. Cho đến nay, VAA có hơn 10.000 hội viên, có cơ cấu tương đối hoàn chỉnh, có đầy đủ các tổ chức, có tạp chí riêng, có 30 Hội, chi, phân Hội thành viên, trong đó có tổ chức thành viên lớn hoạt động tương đối độc lập.

Hội cũng có những hội thành viên mang tính chuyên nghiệp như Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc, Chi hội kế toán hành nghề (VICA).

Nhưng các hội thành viên khác hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, chưa bị ràng buộc các tiêu chuẩn, điều kiện thật chặt chẽ mang tính nghề nghiệp và trình độ, các điều kiện về nghĩa vụ và quyền lợi.

PGS.TS. Đặng Văn Thanh xác định, cùng với tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của Hội, tổ chức Hội trong cả nước, thì vẫn cần phải nâng cao chất lượng hội viên, nâng cao tính nghề nghiệp của Hội, đảm bảo tính chuyên nghiệp của Hội viên ngày càng cao hơn.

Thứ hai là, Hội cần góp phần nâng cao nhận thức xã hội về nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập.

Hội cần tập hợp đội ngũ những người trong cả nước để cùng trao đổi và chia sẻ, nâng cao nhận thức nghề nghiệp, như nghề kế toán và kiểm toán, của hệ thống thông tin kế toán và kiểm toán.

Thứ ba, Hội cần góp phần nâng cao chất lượng nghề nghiệp. Hội và hội viên VAA cần góp phần tích cực nâng cao chất lượng thông tin kinh tế, tài chính, minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, lành mạnh hóa và minh bạch hóa tài chính nhà nước.

Dưới sự động viên khích lệ, sự hỗ trợ nghiệp vụ, sự kiểm soát chất lượng dịch vụ, đạo đức nghề nghiệp của Hội và các tổ chức thành viên, cần khích lệ, giáo dục động viên hội viên hết lòng vì nghề nghiệp. Những thông tin kinh tế - tài chính do kế toán cung cấp, được kiểm toán đánh giá, xác nhận là cơ sở quan trọng cho các quyết định kinnh tế của các nhà đầu tư, chủ sở hữu.

Thứ tư, hoạt động tư vấn khoa học và phản biện xã hội các chính sách luật và chính sách ngành, lĩnh vực của Nhà nước phải là nhiệm vụ trọng tâm của Hội ngành.

Trên thực tế, từ các hoạt động tư vấn khoa học và phản biện xã hội, VAA đã tạo dựng uy tín và nâng cao lòng tin qua việc tham gia ý kiến, phản biện nhiều dự án Luật, các chính sách về đầu tư, về doanh nghiệp, về tài chính, tiền tệ và đặc biệt là các chính sách Kế toán, Kiểm toán.

Không những thế, Hội còn đóng vai trò quan trọng, tích cực trong phổ biến, tuyên truyền, giải thích Luật chính sách, đưa Luật và chính sách kinh tế- tài chính của Nhà nước vào cuộc sống.

Nên để các Hội ngành được cấp chứng chỉ hành nghề

Thứ năm, cần chủ động tổ chức triển khai và thực hiện tốt các công việc dịch vụ công được các cơ quan Nhà nước chuyển giao. Đây là xu hướng tất yếu trong kinh tế thị trường, khi nhà nước đã nhận thức cần tập trung chức năng quản lý Nhà nước, quản trị quốc gia, xã hội hóa các dịch vụ công để giảm nhẹ chi phí cho bộ máy hành chính, xây dựng một chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động.

VAA còn được Bộ Tài chính chuyển giao một số chức năng quản lý Nhà nước về kế toán và kiểm toán, từ 2006 Hội cũng đã  triển khai công tác đăng ký hành nghề và quản lý kế toán viên hành nghề, kiểm toán viên hành nghề.

PGS.TS. Đặng Văn Thanh cho biết, VAA đã và đang tích cực chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ kế toán viên nếu Bộ Tài chính chuyển giao.

Thứ sáu, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp cho hội viên là một nhiệm vụ đồng thời là nguồn thu tài chính quan trọng để đảm bảo kinh phí hoạt động cho Hội.

Hàng năm, VAA đã tổ chức hàng trăm khóa đào tạo, huấn luyện cho cán bộ tài chính, kế toán trong và ngoài nước, cho kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề với nhiều loại hình thức.

Thứ Ba, 26/12/2017 07:22

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện