Tự chủ Đại học không lo tự chủ tài chính

(Diễn đàn trí thức) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tự chủ Đại học là phải tự chủ về học thuật, nhưng không có nghĩa là tự chủ hoàn toàn về tài chính .

Sáng 30/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trong bài phát biểu trước các  giảng viên, sinh viên của Học viện, Tổng Bí thư nhấn mạnh, các công trình nghiên cứu của Học viện phải góp phần xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. Đặc biệt Tổng Bí thư đã nhấn mạnh về vấn đề tự chủ Đại học.

Tu chu Dai hoc khong lo tu chu tai chinh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem một số thành tựu nghiên cứu khoa học của Khoa cơ- điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh:TTXVN

Theo đó,  Tổng Bí thư nhấn mạnh, sắp tới, cần đổi mới mô hình quản trị Đại học, thực hiện tự chủ Đại học.

Sắp tới, Quốc hội sẽ thông qua Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), trong đó có nội dung quan trọng là tự chủ Đại học.

Tinh thần chung là các trường Đại học phải được tự chủ hơn về học thuật, được chủ động sáng tạo, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong khuôn khổ của pháp luật, ít bị ràng buộc bởi các thủ tục hành chính.

Tổng Bí thư cho biết, tự chủ Đại học không có nghĩa là các trường đại học phải "tự túc" hoàn toàn về tài chính.

Nhà nước vẫn phải đầu tư để bảo đảm tốt các điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất, kỹ thuật và các phương tiện phục vụ để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đối với những ngành nghề và lĩnh vực khó xã hội hoá và đất nước đang rất cần như Nông - Lâm - Ngư nghiệp.

Ngoài tự chủ Đại học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gợi ý 5 nhiệm vụ khác cần thực hiện để phát triển giáo dục đại học nói chung và Học viện nói riêng. Trong đó nêu rõ:

Một là, tích cực thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Không để sinh viên thay thế rô-bốt và trí tuệ nhân tạo. Ngoài đào tạo chuyên môn, Nhà trường cần coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

Hai là, tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bùng nổ thông tin hiện nay. Nhà trường phải nhanh chóng thay đổi cách tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo, chú trọng xác định đúng chuẩn đầu ra và chuyển đổi phương pháp từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực cho người học, coi sinh viên là trung tâm của quá trình đào tạo..

Ba là, tập trung xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới đào tạo. Các thầy, cô giáo phải chuyển từ vai trò giảng bài sang vai trò hướng dẫn học và phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống, phương pháp làm việc và học tập để sinh viên noi theo.

Bốn là, phấn đấu nhanh chóng trở thành một trường Đại học nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất để Học viện Nông nghiệp tích cực tham gia vào các chương trình do Bộ chủ trì, đặc biệt là chương trình cơ cấu lại nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Năm là, gắn kết chặt chẽ giữa trường Đại học với địa phương sở tại. Trường Đại học đóng trên địa bàn nào thì cần phải có những hoạt động đào tạo và khoa học - công nghệ phục vụ ngay tại địa phương đó.

Ngược lại, chính quyền các cấp của địa phương cần cộng tác, hỗ trợ tích cực cho trường Đại học trên địa bàn của mình phát triển.

Cúc Phương (Tổng hợp)

Thứ Hai, 01/10/2018 10:19

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện