Ông Erdogan:Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine sẽ lấy lại Crimea

Ông Erdogan:Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine sẽ lấy lại Crimea

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện