Dùng thuyền hơi chinh phục cửa xả thủy điện, 1 người chết

Dùng thuyền hơi chinh phục cửa xả thủy điện, 1 người chết

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện