Vứt thai nhi cạnh thùng rác, đốt vàng mã

Vứt thai nhi cạnh thùng rác, đốt vàng mã

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện