Cây 10 tỷ đồng của Phan Văn Vĩnh khủng cỡ nào?

Cây 10 tỷ đồng của Phan Văn Vĩnh khủng cỡ nào?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện