Khách bị phạt vì bỏ rau 292 gram rau

Khách bị phạt vì bỏ rau 292 gram rau


Sự Kiện