Ngăn chặn tình trạng mua bán sổ BHXH tràn lan trên mạng

(Đời sống) - Nhiều đối tượng xấu đã lập trang web mạo danh cơ quan BHXH để thu gom, mua sổ BHXH của người lao động nhằm trục lợi.

Trong thời gian qua, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác truyền thông, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến tất cả các tầng lớp Nhân dân.

BHXH Việt Nam chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT đến cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân trong cả nước.

Ngan chan tinh trang mua ban so BHXH tran lan tren mang
Các đơn vị ra quân tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện

Tính đến nay, đã có trên 8.000 tin, bài, phóng sự, tọa đàm về Nghị quyết được các cơ quan báo chí đăng tải, đưa tin dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; 200 hội nghị, hội thảo, tập huấn về Nghị quyết được các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể tổ chức để tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT.

Kết quả tuyên truyền Nghị quyết đã góp phần làm sâu sắc thêm vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

 Thứ nhất, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, phát triển bền vững đất nước,..

Thứ hai, kết quả công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT của các cấp, các ngành, cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện chính sách của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp,....

Thứ ba, góp phần củng cố, tạo thêm niềm tin, sự yên tâm, tin tưởng trong Nhân dân về các chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách BHXH, BHYT nói riêng của Đảng và Nhà nước, qua đó làm thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích của BHXH, BHYT đối với bản thân và gia đình, từ đó tự tham gia BHXH, BHYT như một nhu cầu tất yếu để tự an sinh, tiến tới thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ để đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, BHYT, đạt được kết quả nhất định.

Về nội dung tuyên truyền, BHXH Việt Nam đã chủ động đổi mới nội dung tuyên truyền, chuyển từ việc chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật BHXH, BHYT sang truyền thông chuyên sâu về lợi ích, vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT.

  Về hình thức tuyên truyền, đơn vị đã triển khai đồng loạt nhiều kênh truyền thông khác nhau; đổi mới, đa dạng, áp dụng linh hoạt các hình thức truyền thông phù hợp với đặc điểm vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa,…

Đồng thời, BHXH Việt Nam đã kết hợp hiệu quả giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới; chú trọng truyền thông vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH, BHYT, truyền thông trên mạng xã hội, qua điện thoại thông minh..

Kết quả ước tính đến ngày 24/8 đã có gần 9.000 tin, bài, phóng sự, tọa đàm, chuyên trang, chuyên mục phản ánh về BHXH, BHYT, BHTN được các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đăng tải; gần 220.000 cuộc gọi đến số hotline Hệ thống chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam, trên 12,5 triệu lượt người truy cập thông tin qua Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam; trên 3,2 triệu lượt người tiếp cận các thông tin trên Fapage BHXH Việt Nam với 121.233 lượt tương tác (like, share, comment);...

Về phương pháp tuyên truyền, BHXH Việt Nam chủ động đổi mới phương pháp truyền thông theo hướng linh hoạt để đáp ứng kịp thời với bối cảnh thực tiễn, những vấn đề mang tính thời sự, vấn đề nóng; kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và truyền thông theo chiến dịch:

BHXH Việt Nam cũng đã tổ chức truyền thông theo các chủ đề như: chủ đề “Hưởng ứng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam chung tay phòng, chống dịch COVID-19” và chủ đề “Ý nghĩa, lợi ích của cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin ngành BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia trong bối cảnh dịch COVID-19”.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người lao động bị mất việc làm, thu nhập giảm sút, đời sống gặp khó khăn, lợi dụng hoàn cảnh này, nhiều đối tượng xấu đã lập trang web mạo danh cơ quan BHXH để thu gom, mua sổ BHXH của người lao động nhằm trục lợi.

BHXH Việt Nam đã kịp thời phát hiện và báo cơ quan chức năng xử lý, đồng thời tăng cường truyền thông cao điểm lên án những hành vi nêu trên và khuyến cáo người lao động không bán sổ BHXH, không lựa chọn nhận BHXH một lần.

Kết quả, với đợt truyền thông cao điểm này, đã có trên 300 tin, bài, phóng sự được các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải, góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán sổ BHXH tràn lan trên mạng, giúp người lao động hiểu được giá trị lâu dài, bền vững của chế độ BHXH để không lựa chọn  nhận BHXH một lần.

Đức Kiên

Thứ Ba, 25/08/2020 19:00

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện