Ông Đoàn Ngọc Hải muốn bán ôtô cổ để làm từ thiện

Ông Đoàn Ngọc Hải muốn bán ôtô cổ để làm từ thiện

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện