Giải thể công ty với hồ sơ, thủ tục nhanh gọn 2020

(Sự kiện) - Giải thể công ty là công việc cần thực hiện sau khi chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Thủ tục giải thể công ty là thủ tục pháp lý chuyên môn, nên đặt ra yêu cầu người thực hiện phải có kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực doanh nghiệp. Bên cạnh đó thời gian thực hiện thủ tục này trên thực tế có thể bị kéo dài. 

Khi nào được giải thể công ty?

Các trường hợp giải thể công ty quy định

+ Giải thể theo quyết định của chủ công ty; 

+ Khi công ty kết thúc thời tạm ngừng kinh doanh đã nêu trong Điều lệ công ty mà không có quyết về việc gia hạn, thì công ty phải tiến hành giải thể;

+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật trong thời hạn 06 tháng liên tục;

+ Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể công ty: 

Căn cứ tại khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty chỉ được giải thể công ty khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. 

Hồ sơ giải thể công ty mới nhất

Theo hướng dẫn tại Điều 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT thì hồ sơ giải thể công ty cần có những giấy tờ, tài liệu sau đây:

Giai the cong ty voi ho so, thu tuc nhanh gon 2020
Giai the cong ty voi ho so, thu tuc nhanh gon 2020
1/ Thông báo về việc giải thể công ty;

2/ Báo cáo thanh lý tài sản công ty;

3/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc);

4/ Con dấu pháp nhân và Giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

5/ Văn bản ủy quyền cho cá nhân đi nộp hồ sơ, nhận kết quả;

6/ Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận ủy quyền;

7/ Một số tài liệu, giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Quy trình giải thể do nhu cầu tự nguyện của công ty

Trong trường hợp sau một thời gian thành lập công ty nhưng hoạt động không có hiệu quả, chủ công ty có nhu cầu giải thể quy trình thực hiện như sau:

Ra quyết định giải thể công ty: 

Để giải thể công ty, trước hết cần tiến hành họp và thông qua Quyết định giải thể. Quyết định giải thể công ty được thông qua bởi Chủ sở hữu công ty/ Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông/ các thành viên công ty hợp danh.

Thông báo quyết định giải thể:

Quyết định giải thể công ty được thông qua, công ty có trách nhiệm thông báo cho các chủ thể có quyền và lợi ích liên quan biết về việc giải thể.

Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

+ Công ty sẽ trực tiếp tổ chức việc thanh lý tài sản của công ty mình, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Trình tự thanh lý và thứ tự thanh toán khoản nợ được quy định tại Điều 202 Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lưu ý: Thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế với những công ty có quy mô lớn, giao dịch phức tạp thì thời hạn này sẽ khó giải quyết được hết các nghĩa vụ tài chính.

Nộp hồ sơ giải thể công ty

Người đại diện theo pháp luật hoặc cá nhân được ủy quyền nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán xong các khoản nợ.

Quy trình giải thể công ty bắt buộc

Khi công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án có hiệu lực thi hành, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục giải thể công ty. Quy trình cụ thể như sau:

Ra quyết định giải thể: 

+ Sau khi nhận được quyết định thu hồi hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, trong 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định công ty phải họp để ra quyết định giải thể.

+ Công ty gửi quyết định giải thể cùng bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận/quyết định của Tòa án đến cơ quan đăng ký kinh doanh, người lao động và phải niêm yết công khai quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty.

Nộp hồ sơ giải thể công ty:

Sau khi thanh toán xong nghĩa vụ tài chính, người đại diện theo pháp luật hoặc cá nhân được ủy quyền tiến hành nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở.

Cập nhật tình trạng pháp lý trên Cổng thông tin

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật lại tình trạng pháp lý của công ty trên hệ thống dữ liệu Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đơn vị pháp lý hỗ trợ giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty rất phức tạp và mất nhiều thời gian thực hiện không đơn giản như quá trình thành lập công ty, vì vậy để tránh rủi ro trong quá trình giải thể, công ty nên sử dụng dịch vụ pháp lý của các công ty luật uy tín như Công ty Luật Thiên Mã.

Vui lòng kết nối qua email lienhe.luatthienma@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ: 0977.523.155, chuyên viên sẽ tư vấn cho Quý vị hoàn toàn miễn phí trước khi sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi.

Thanh Hà

Thứ Hai, 13/07/2020 14:54

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện