Smartphone Pixel của Google đang được sản xuất tại Việt Nam?

Smartphone Pixel của Google đang được sản xuất tại Việt Nam?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện