Giang Tây nâng cảnh báo lên cao nhất, nguy cơ vỡ đập

Giang Tây nâng cảnh báo lên cao nhất, nguy cơ vỡ đập

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện