Mỹ thành công thoát Nga, ROSCOSMOS chúc mừng

Mỹ thành công thoát Nga, ROSCOSMOS chúc mừng


Sự Kiện