Nghĩ về cảnh báo Hà Nội ô nhiễm của ông John Kerry

(Khoa học) - Ô nhiễm không khí Hà Nội gia tăng, một phần nguyên nhân xuất phát từ các nhà máy nhiệt điện than, nhà máy xi măng... từ Hải Phòng, Quảng Ninh.

Nhấn mạnh ô nhiễm không khí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, làm tốn kém chi phí lớn cho chăm sóc sức khỏe, tác động đến hệ sinh thái, môi trường và khí hậu, Phó Giám đốc GreenID cho rằng, cần khẩn trương thực hiện ngay các hành
động hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm không khí và giảm thiểu các tác động gây ra bởi loại ô nhiễm này.

"Cần nhanh chóng giảm các nguồn gây ô nhiễm nhân tạo từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, sản xuất điện năng, đốt rác thải, xây dựng, giao thông và đun nấu.

Trước tiên, cần xem xét lại kế hoạch đẩy mạnh phát triển xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện than mới theo hướng hỗ trợ phát triển cơ cấu nguồn điện sạch hơn.

Thứ hai, công bố thông tin hàng ngày về ô nhiễm không khí, những tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người, môi trường và hướng dẫn cách phòng tránh phơi nhiễm với không khí ô nhiễm.

Thứ ba, tăng cường thực thi các quy định hiện hành về quy chuẩn đốt chất thải rắn
và hoạt động xây dựng.

Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động cải thiện chất lượng không khí tại mỗi gia đình thông
qua thay đổi hành vi đun nấu nhờ áp dụng những giải pháp thay thế phù hợp với túi tiền của người dân như sử dụng bếp đun cải tiến.

Thứ năm, đưa đánh giá tích lũy chất lượng không khí và đánh giá tác động
sức khỏe vào quá trình quy hoạch, lập kế hoạch phát triển các nhà máy điện và hoạt động công nghiệp, và các phương tiện, công trình giao thông", ông Sính chỉ rõ.

Thành Luân

Thứ Hai, 21/01/2019 07:27

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện